Türkiye'nin askeri konulardaki tek haber sitesi... Tüm, subay, astsubay, uzman jandarma, uzman çavuş, sözleşmeli erbaş / er ile sivil memur haberleri...


  • 18 Haziran 2017, Pazar 21:52
Dede Ersel AKSU

Dede Ersel AKSU

YENİ KHK'LAR İLE NELER DEĞİŞTİ?

 

 

 

 

Sevgili Dostlar; 

 

 

689 ve 690 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) önemli değişiklikler içermekte. Söz konusu KHK'ların en önemli özelliği referandum sonrası yayınlanan ilk KHK olması ve TSK, jandarma ve Sahil Güvenlikte oldukça yoğun ihraçlar içermesi. 

 

 

689 ve 690 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerin neler getirip, neler götürdüğünü sizler için kısace derledik. İşte o derlememiz;
 

 

 

KHK'DA YOĞUNLUK İHRAÇLARDA! 

 

 

 

(*) Olağanüstü hal kapsamında çıkarılan KHK ile 3 bin 977 kişinin görevine son verildi, Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlanan 689 ve 690 sayılı kararnameler şunları içeriyor:

 

 

 

 SUBAY, ASTSUBAY, UZMAN J., UZMAN ÇAVUŞ, ÖĞRETİM ÜYESİ VE DİĞER İHRAÇLAR!

 

 

 

OHAL kapsamında çıkarılan KHK ile TSK, Genelkurmay Başkanlığı, Adalet Bakanlığı’nda çalışanlardan olmak üzere 3 bin 977 kişinin görevine son verildi.

 

 

484 öğretim üyesi, Türk Silahlı Kuvvetleri’nde görevli toplam 588 subay, astsubay, uzman çavuş sözleşmeli er, işçi, Genelkurmay Başkanlığı’nda görevli hemşire, kuaför, kat bakım görevlisinin de aralarında bulunduğu 8 kişi, 29 öğretmen, İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı’nda görevli 120 subay ve astsubay, sivil memur ve işçi, Jandarma Genel Komutanlığı’nda görevli 56 subay ve astsubay, uzman Jandarma, uzman çavuş TBMM’de biri yasama uzmanı 3 kişi meslekten atıldı. 

 

 

 71 pilot ihraç edildi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda görevli albay, yarbay, kurmay binbaşı, kurmay yüzbaşı, üstteğmen, teğmen rütbesinde 64 pilot, 7’si de Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda görevli kara pilot olmak üzere 71 pilot ihraç edildi. 

 

 


Başbakanlık Merkez Teşkilatı’ndan 3, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’ndan 6, Yargıtay ve Danıştay’da görevli toplam 22 kişi ile Yüksek Seçim Kurulu’nda görevli 4 zabıt katibi, bir hizmetli ile veri hazırlama biriminde görevli bir kişinin de aralarında bulunduğu toplam 6 kişi meslekten ihraç edildi.

 

 


Adalet Bakanlığı’nda görevli toplam bin 127 kişi meslekten atıldı. Meslekten atılanlar arasında 100 adli yargı, 30 idari yargı hakim adayı ile bazı cezaevlerinin 1. ve 2. müdürleri yer aldı.

 

 

 


Aralarında 18 öğretim üyesinin de bulunduğu toplam 236 kişi görevlerine iade edildi.

 

 

14 dernek kapatıldı. Kapatılan 5 derneğin yeniden açılmasına izin verilirken, yurtdışındaki burslu 59 öğrencinin ilişiği kesildi.  

 


Van İpekyolu Haber Gazetesi, Bağımsızlık, Demokrasi, Sosyalizm İçin Yürüyüş Dergisi, 13 sağlık kuruluşu, 18 vakıf da kapatıldı. 

 


HSYK üyelerinin ağır ceza mahkemesinin görevine giren suçüstü hâllerinde genel hükümlere göre yürütülen soruşturma sonucunda dosya, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilecek. İddianame hazırlanması hâlinde kovuşturma, görevle ilgili suçlarda Yüce Divan sıfatıyla Anayasa Mahkemesi’nce, kişisel suçlarda Yargıtay ilgili ceza dairesince yapılır.

 

 

 


Göçmen kaçakçılığı suçunun işlenmesinde kullanılan araçlara el konulacak.

 

 

Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birliklerinin konuşlu bulunduğu hizmet binaları, karakollar kendiliğinden özel güvenlik bölgesi oluşmuş sayılacak.

 


Millî güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği veya iltisakı ya da bunlarla irtibatı nedeniyle haklarında idari işlem tesis edilenlerin pasaportların iptal edilmesine ilişkin hüküm, “pasaportları iptal edilebilir” biçiminde değiştirildi.

 

 

 

7 bin adet çarşı ve mahalle bekçisi kadrosu ihdas edildi.

 


İhraç edilenler arasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kara Havacılık Komutanı Tuğgeneral İdris Feyzi Okan da yer aldı. Okan, 15 Temmu’dan sonra albaylıktan tuğgeneralliğe yükseltilmişti.

 

 


Kara Kuvvetleri Komutanlığı hudut birlikleri personeli ile yardım talep edilmesi halinde kaçakçılıkla mücadele görevi verilen Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personeline ikramiye ödenecek.

 


 Üniversite rektörleri yurtdışına çıkış için YÖK Başkanı’ndan izin almak durumunda kalacak.

 


PTT A.Ş., ödeme hizmeti sağlayıcısı sayılacak, elektronik para ihraç edebilecek.         

 

 

 

OHAL Komisyonu düzenlendi

 

 OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu üyeleri, komisyondaki görevleri süresince kurumlarından aylıklı izinli sayılacak. Komisyon üyelerinin üyelik görevleri kapsamındaki karar, görev ve fiillerine ilişkin hukuki, idari, mali ve cezai sorumlulukları bulunmayacak.

 


 Komisyonun kararlarına karşı ilgilinin en son görev yaptığı kurum veya kuruluş aleyhine dava açılabilecek. Bu davalarda Başbakanlığa husumet yöneltilemeyecek. Komisyonun kapsamına giren konularda, KHK yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılmış olan başvurular, ilgili kurumlarca işleme alınmak üzere Komisyona intikal ettirilecek.

 

 


 Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu’nca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilerek idari işlem tesis edilmek suretiyle kamu görevinden çıkarılanların itirazları üzerine yapılacak değerlendirme sonucunda görevlerine iadesine ilişkin işlemler aynı usullerle yapılacak.

 

 

Görevine iade edilenlere kamu görevinden çıkarıldıkları tarihten göreve başladıkları tarihe kadar geçen süreye tekabül eden mali ve sosyal hakları ödenecek. Bu kişiler, kamu görevinden çıkarılmalarından dolayı tazminat talebinde bulunamayacak. 

 

 

 

 

Arkadaşlık hattı yasağı

 

 

Radyo ve televizyon yayın hizmetlerinde, eş bulma amacıyla kişilerin tanıştırıldığı ve/veya buluşturulduğu türden programlara, takviye edici gıdalar ve benzeri destekleyici ürünler de dâhil olmak üzere herhangi bir ürünün ilgili mevzuatına aykırı olarak sağlık beyanıyla satışına, pazarlanmasına ve/veya reklamına, sohbet, arkadaşlık ve eş bulma hatlarının ve hizmetlerinin tanıtımına yer verilemeyecek.

 

 


Başbakanlık kaynakları, KHK’daki arkadaşlık programlarıyla ilgili düzenleme konusunda, “Yeni KHK Dating diye nitelendirebileceğimiz bazı uydudan yayın yapan tv’lerin içeriklerini ilgilendiriyor, prime time kanallarındaki evlilik programlarını değil, onların içeriklerine etki edebilir ama kaldırıldı ifadesi yanlış. Tartışmalı evlilik programlarıyla ilgili bir tasarruf yok, fakat cinsel ürünlerin satışından tutun da flört, dating diyebileceğimiz içerikleri bulunan yurtdışından yayın yapan bazı tv kanallarının bizim mevzuatımıza gören yayın yapacağını düzenleyen bir yasaklama söz konusu. Kısacası Prime time kanallarındaki evlilik programları kaldırılmıyor, cinsel ürün reklamı yapan ve dating flört içerikli program yapan ve gelirlerini bunlar üzerinden sağlayan uydu kanalları KHK’nın hedefinde” bilgisini verdi.

 

 

 

MSB yetki devredebilecek

 

 

 Milli Savunma Bakanı, Müsteşar ve her kademedeki Bakanlık ve kuruluş yöneticileri, gerektiğinde sınırlarını yazılı olarak açıkça belirlemek şartıyla yetkilerinden bir kısmını astlarına devredebilir. 

 


Bütçe kanunları ve diğer kanunlarla Milli Savunma Bakanlığı ile TSK’ya tanınan gümrük, her türlü vergi, resim, harç ve ardiye ücretlerine ilişkin muafiyet ve istisna hükümleri Jandarma Genel Komutanlığı hakkında da uygulanacak.

 


 Terör örgütlerine veya milli güvenliğe karşı faaliyette bulunan gruplara mensubiyeti veya irtibatı olduğu belirlenen yurtdışındaki yükseköğretim kurumları, enstitü ve merkezlerden mezun olanların diploma ve derecelerin denklik işlemleri yapılmayacak.

 

 

 

Yurtdışında boşanana tescil

 

 

 Yabancı ülke adlî veya idarî makamlarınca boşanmaya, evliliğin butlanına, iptaline veya mevcut olup olmadığının tespitine ilişkin olarak verilen kararlar; bizzat veya vekilleri aracılığıyla tarafların birlikte başvurması, Türk kamu düzenine açıkça aykırı bulunmaması şartlarıyla nüfus kütüğüne tescil edilecek.

 

 

 

Türkçe yayınlara lisans zorunluluğu

 

 

 Türkiye’ye ait uydular üzerinden Türkçe olarak Türkiye’ye yönelik yayın yapan veya yayın dili Türkçe olmamakla birlikte Türkiye’ye yönelik ticari iletişim yayınlarına yer veren yayın kuruluşları Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin yargı yetkisi altında kabul edilecek. Bu kuruluşların RTÜK’ten yayın lisansı alması zorunlu olacak.

 

 


 Medya hizmet sağlayıcıları, adres bilgileri ile kayıtlı elektronik posta adresini, RTÜK’e bildirecek.

 

 

 Radyo ve televizyon yayın hizmetlerinde, çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlakî gelişimine zarar verebilecek türde içerik taşıyan programlar koruyucu sembol kullanılsa dahi yayınlanamayacak.

 

 

 

 

Muhtarlara SGK müjdesi

 

 

 Köy ve mahalle muhtarlarının prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanacak sosyal güvenlik primleri, il özel idareleri veya yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları tarafından doğrudan Sosyal Güvenlik Kurumu’na ödenecek. 

 

 


Güvenlik korucusu olarak görevlendirilenler, sigortalı sayılacak.

 

 

(*) Ulusal Basından Derlenmiştir.

 

YENİ KHK VE İHRAÇ EDİLENLERİN İSİM LİSTESİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

 

 

 

 

 

YAZARIMIZI TAKİP ETMEK İÇİN;
 

FACEBOOK :https://www.facebook.com/dedeersel.aksu.1

TWITTER: https://twitter.com/DedeErselAksu

 

 

 


MAKALEYE YORUM YAZIN

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.


ANKET

Yeni İnternet Sitemizi Beğendiniz mi?

  • S.Lig
  • 1.Lig
  • 2.Lig Kırmızı
  • 2.Lig Beyaz
    Takımlar O G B M Av P
1 Galatasaray 26 17 3 6 33 54
2 İstanbul Başakşehir 26 16 5 5 20 53
3 Beşiktaş 26 14 8 4 24 50
4 Fenerbahçe 26 13 9 4 19 48
5 Trabzonspor 26 11 9 6 8 42
6 Kayserispor 26 11 8 7 4 41
7 Göztepe 26 11 7 8 0 40
8 Demir Grup Sivasspor 26 11 5 10 -2 38
9 Akhisar Bld. Genç. 26 9 7 10 -4 34
10 Yeni Malatyaspor 26 9 7 10 -6 34
11 Bursaspor 26 9 6 11 -1 33
12 Kasımpaşa 26 8 7 11 -5 31
13 Aytemiz Alanyaspor 26 8 4 14 -6 28
14 Antalyaspor 26 7 7 12 -16 28
15 Osmanlıspor FK 26 7 6 13 -7 27
16 Gençlerbirliği 26 6 9 11 -8 27
17 Atiker Konyaspor 26 6 6 14 -10 24
18 Karabükspor 26 3 3 20 -43 12
Şampiyonlar Ligi
UEFA
Alt Lig
    Takımlar O G B M Av P
1 Çaykur Rizespor 28 15 8 5 22 53
2 MKE Ankaragücü 28 15 7 6 15 52
3 Ümraniyespor 28 15 5 8 13 50
4 Altınordu 28 14 6 8 10 48
5 Gazisehir Gaziantep FK 28 13 8 7 25 47
6 Boluspor 28 13 5 10 15 44
7 İstanbulspor 28 12 6 10 1 42
8 Vartaş Elazığspor 28 11 8 9 7 41
9 Erzurum BB 28 10 10 8 3 40
10 Balıkesirspor 28 12 6 10 4 39
11 Giresunspor 28 10 7 11 5 37
12 Adana Demirspor 28 9 7 12 -2 34
13 Adanaspor 28 9 7 12 -12 34
14 Samsunspor 28 7 12 9 -7 33
15 Eskişehirspor 28 9 7 12 1 31
16 Denizlispor 28 8 6 14 -9 30
17 Manisaspor 28 7 3 18 -27 15
18 Gaziantepspor 28 2 4 22 -64 1
    Takımlar O G B M Av P
1 Menemen Belediyespor 27 19 4 4 37 61
2 Hatayspor 27 18 5 4 36 59
3 Afjet Afyonspor 27 17 7 3 27 58
4 Sivas Belediyespor 27 16 7 4 22 55
5 Sancaktepe Belediyespor 27 13 10 4 20 49
6 İnegölspor 27 14 7 6 9 49
7 Keçiörengücü 27 14 6 7 30 48
8 Sarıyer 27 11 4 12 4 37
9 Kastamonuspor 27 11 3 13 3 36
10 Tokatspor 27 9 8 10 -8 35
11 Etimesgut Belediyespor 27 9 6 12 -7 33
12 Eyüpspor 27 9 4 14 -13 31
13 Amed Sportif 27 9 6 12 -1 30
14 Bucaspor 27 8 6 13 -7 27
15 Tuzlaspor 27 7 5 15 -12 26
16 Bodrumspor 27 5 7 15 -21 22
17 Kocaeli Birlik Spor 27 4 3 20 -34 12
18 Mersin İdmanyurdu 27 1 0 26 -85 -18
    Takımlar O G B M Av P
1 Gümüşhanespor 27 16 4 7 21 52
2 Altay 27 14 8 5 21 50
3 Bugsaşspor 27 14 6 7 19 48
4 Sanliurfaspor 27 15 3 9 13 48
5 Sakaryaspor 27 13 8 6 13 47
6 Hacettepe Spor 27 12 10 5 18 46
7 Bandırmaspor 27 13 6 8 9 45
8 Konya Anadolu Selçukspor 27 11 9 7 -1 42
9 Niğde Belediyespor 27 11 6 10 -2 39
10 Kırklarelispor 27 10 8 9 0 38
11 Zonguldak Kömürspor 27 9 7 11 -6 34
12 Kahramanmaraşspor 27 8 9 10 -9 33
13 Pendikspor 27 8 7 12 -8 31
14 Fatih Karagümrük 27 9 3 15 -12 30
15 Nazilli Belediyespor 27 5 8 14 -17 23
16 Fethiyespor 27 4 10 13 -18 22
17 Karşıyaka 27 4 9 14 -16 15
18 Silivrispor 27 2 9 16 -25 15
NAMAZ VAKİTLERİ
yukarı çık