www.pornoaltyazi.com

Türkiye'nin Askeri Haber Portalı. Tüm, subay, astsubay, uzman jandarma, uzman çavuş, sözleşmeli erbaş/er ile sivil memur haberleri...


  • 18 Haziran 2017, Pazar 21:52
Dede Ersel AKSU

Dede Ersel AKSU

İNTİBAKLAR İŞLENDİ! İNTİBAKI HATALI YAPILANLAR NE YAPACAK?

İNTİBAKLAR GERÇEKLEŞTİ AMA SORUN BİTMEDİ

Assubayların İntİbakları  30 Aralık 2015 tarihinde mecliste kabul edildi, daha sonra Cumhurbaşkanı tarafından onaylanarak Resmi Gazetede yayımlandı.  İntibaklara esas  6656 Sayılı Kanunda, kanunun geçerlilik tarihi 1 Ocak 2016 olduğu için, maaşını aylık olanlara intibaklar, Şubat 2016  maaşında farkları ile beraber yansıdı.  Üçer aylık maaş alanlara ise Mart  2016 ayından sonra yansıyacak. 

 

EĞİTİM DURUMUNUZA GÖRE YÜKSELMENİZ GEREKEN DERECE VE KADEMELER ÇİZELGELERDE BELİRTİLMİŞTİR.

 

 

 

 

 

Bu arada intibaklar, SGK Kurumu tarafından  emeklilere de işlendi. Ancak intibakların işlenmesi ile şikayetler başladı. Mesela Ortaokul mezunu olup, 2 yılık assubay okulunu bitiren bazı assubaylara, kanunda açıkça belirtilmesine rağmen, 1 derece yerine iki kademe verilmiştir.

 

Yine Lise mezunu bazı assubaylara, 1 derece verilmesi gerekirken, 2 kademe verilmiştir. Maalesef arşiv konusunda iyi bir millet değiliz, hele ki bunun cezasını Tasarruf Teşvik Ödemeleri yapılırken, askeri personel olarak çok çektik. Hak ettiğimiz parayı bir türlü alamadık. Şimdi de aynı şeyi intibaklarda mı yaşayacağız belli değil.

 

İntibakları eksik işlenen meslektaşlarımız,  aşağıda örneğini vermiş olduğumuz dilekçe ile SGK Kurumuna müracaat etmelidir.  Müracaatların  mutlaka dilekçe ile ve ıslak imza ile yapılması gerekmekte olup, internet veya telefonla yapılan müracaatlar işleme alınmamaktadır. Ayrıca dilekçelerinizi iadeli taahhütlü göndermeyi ihmal etmeyiniz.

 

PEKİ İNTİBAKLAR İLE KİMLERİN MAAŞINA, KAÇ LİRA ARTIŞ YANSIYACAK?

 

En çok dillendirilen konu belki de bu. İntibaklardan bize nasıl bir mali yansıma olacak?

 

Aşağıdaki tabloda görüldüğü üzere,

 

İntibaklarda,  5/1'den, 4/1'e yükselecek,  1563 kişiye aylık, 23,68 TL., 

 

 4/1'den,  3/1'e yükselecek, 1948 kişiye, aylık, 221,52 TL.,

 

3/1'den, 2/1 e yükselecek, 12.441 kişiye aylık, 58,26 TL.,

 

2/1'den, 1/1'e yükselecek, 36.209 kişiye aylık, 402,85 TL ve 

 

1/1'den, daha üst kademelere yükselen 50.550  kişiden,  Lise mezunlarına aylık, 12,53 TL,

 

2 Yıllık yüksekokul ve 4 yıllık fakülte mezunlarına aylık, 8,3 TL, 3 yıllık yüksekokul mezunlarına 4,15 TL. yansıyacak.

 

Bir de 5'inci derecenin üstünde olan 2431 kişiyi de eklersek, toplamda; 105.142 kişi bu işten faydalanmış oluyor.

 

 

İntibakınızın yapılmaması durumunda dilekçe göndereceğiniz adres ve dilekçe örneği :

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı
Kamu Görevlileri Emeklilik İşleri Daire Başkanlığı
Mithatpaşa Cad. No:7 
Sıhhiye / ANKARA

***

 

(ÖNEMLİ !!! : Aşağıdaki dilekçede, kırmızı ile yazılı olan bölümleri kendinize uyarlayacaksınız!)

 

***


 Kamu Görevlileri Emeklilik İşlemleri Daire Başkanlığına 
Sıhhiye/ANKARA 

 

ÖZÜ : 6656 Sayılı Yasaya Göre Derece/Kademe ve Ek Gösterge İntibakım Hk. 

 

Kara/Deniz/Hava/ Jandarma Sahil Güv.  Komutanlığı kadrolarında astsubay olarak görev yapmakta iken ...../…./……… tarihinde ……… Derece …..….. Kademeden emekli oldum. Halen EK-VIII sayılı Aylık Gösterge Tablosuna göre emekli aylığı almaktayım. 

 

30.12.2015 Tarihinde TBMM’de Kabul edilerek 09.01.2016 Tarih ve 29588 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren "Yüksek Öğrenim Kanunu ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun"un 4’üncü maddesi ile 926 Sayılı TSK Personel Kanuna Geçici 38’inci madde eklenmiştir. 

 

Yürürlüğe giren yasa gereği durumumun incelenerek, EK-VIII/A sayılı aylık gösterge tablosuna intibak ettirilirken  (Ortaokul, lise, y.okul üniversite) mezunu olmama rağmen, (1 derece  veya 1/2 kademe) almam gerekirken,  intibak işlemim eksik yapılmış ve sadece (1-2)  kademe ilerlemesi yapılmıştır.

 

ilgili kanun gereği,  eksik kalan (1/2) kademe ilerlemesine ait intibak işlemimin, emekli aylığımın ve Ek Göstergemin 01.01.2016 tarihinden geçerli olmak üzere, yeni derece ve kadememe göre düzenlenerek ödenmesi için gerekli işlemin yapılmasını, arz ederim. …../…./2016 


Ad Soyadı : 

Baba Adı : 

Doğum Yeri ve Tarihi : 

Emekli Sicil No : 

T.C. Kimlik No. : 

Adres :

 

(ELİNİZDE MEVCUTSA EN SON BİTİRDİĞİNİZ OKULA AİT DİPLOMA FOTOKOPİSİNİ EKLEYİNİZ)

 

***

İntbak işleminizin yapılıp yapılmadığını,  e-devlet portalının e-Hizmetler, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ,  "4 C Emekli Aylık  Bilgisi"  bölümünden  kontrol etmek için TIKLAYINIZ.

 

İLGİLİ KANUN ;

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

 

MADDE 1- 23/2/1961 tarihli ve 257 sayılı Er ve Erbaş Harçlıkları Kanununun 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “400”, “350” ve “300” ibareleri sırasıyla “1.172”, “1.040” ve “910” şeklinde değiştirilmiştir.

 

MADDE 2- 14/7/1964 tarihli ve 500 sayılı Kıbrıs’a Gönderilecek Türk Askeri Birliği Mensuplarının Aylık ve Ücretleriyle Çeşitli İstihkakları ve Birliğin Başka Giderleri Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “800”, “700” ve “600” ibareleri sırasıyla “2.344”, “2.080” ve “1.820” şeklinde değiştirilmiştir.

 

MADDE 3- 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 143 üncü maddesinin; a) Birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “teğmen rütbesinin birinci kademe brüt aylığının” ibaresi, (b) bendinde 

 

yer alan “teğmen rütbesi 1 inci kademe brüt aylığının” ibaresi ve (c) bendinde yer alan “teğmen rütbesi 1’inci kademe brüt aylığının” ibaresi ile (e) bendinde yer alan “teğmen rütbesinin 1 inci kademe brüt aylığının” ibaresi “6.528 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarın” şeklinde değiştirilmiştir. 

 

b) Birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “bu Kanuna ekli EK-VIII/A sayılı Cetvele göre hesaplanacak astsubay çavuş rütbesinin 1 inci kademe brüt aylığının” ibaresi ile ikinci fıkrasında yer alan “bu Kanuna ekli EK-VIII/A sayılı Cetvele göre hesaplanacak astsubay çavuş rütbesinin birinci kademe brüt aylığının” ibaresi “2.680 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarın” şeklinde değiştirilmiştir.

 

MADDE 4– 926 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

 

GEÇİCİ MADDE 38 - EK-VIII sayılı Aylık Gösterge Tablosuna tabi astsubaylar EK-VIII/A sayılı Aylık Gösterge Tablosuna, EK-VIII/B sayılı Aylık Gösterge Tablosuna tabi astsubaylar EK-VIII/C sayılı Aylık Gösterge Tablosuna intibak ettirilir. 

 

Bu kapsamda yapılacak intibak işlemi mevcut derece ve kademelerine; ortaokul, lise ve dengi okul mezunu olan astsubaylara bir derece veya bunlardan birinci dereceye gelmiş olanlara üç kademe, iki yıl süreli yükseköğrenimi tamamlamış olan astsubaylara iki kademe, üç yıl süreli yükseköğrenimi tamamlamış olan astsubaylara bir kademe,dört yıl süreli yükseköğrenimi tamamlamış olan astsubaylara iki kademe ve EK-VIII ve EK-VIII/B sayılı Aylık Gösterge Tablolarına tabi iken 109 uncu madde hükümlerine göre subay naspedilmiş olanlara iki kademe ilave edilmek suretiyle yapılır.

 

Lise ve dengi okul mezunları ile iki yıl süreli yükseköğrenimi tamamlamış olanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra en az dört yıl veya daha fazla süreli yükseköğrenimi bitirenler hakkında bir defaya mahsus olmak üzere bulundukları derece ve kademeye iki kademe ilave edilerek intibak yapılır.

 

Bu maddeye göre intibak işlemi yapılanlar hakkında 137 nci maddenin intibaka ilişkin hükümleri uygulanmaz.

 

Bu maddenin birinci fıkrası, emekli oldukları tarihteki öğrenim durumları esas alınmak suretiyle, EK-VIII ve EK-VIII/B sayılı Aylık Gösterge Tablolarına tabi olan astsubaylar ile bunlardan 109 uncu madde hükümlerine göre subay naspedilmiş olanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce bu görevleri üzerinden emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylığı ile dul ve yetim aylığı alanlar için de uygulanır. 

 

MADDE 11- Bu Kanunun;

 

a) 1 inci, 2 nci, 3 üncü, 4 üncü, 5 inci, 6 ncı,7 nci, 8 inci ve 9 uncu maddeleri 1/1/2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

 

b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,yürürlüğe girer.

 

MADDE 12- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

TAKİP ETMEK İÇİN ;

FACEBOOK :https://www.facebook.com/dedeersel.aksu.1

TWITTER: https://twitter.com/DedeErselAksu

 


MAKALEYE YORUM YAZIN

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.


ANKET

Yeni İnternet Sitemizi Beğendiniz mi?

  • S.Lig
  • 1.Lig
  • 2.Lig Kırmızı
  • 2.Lig Beyaz
    Takımlar O G B M Av P
1 Galatasaray 34 24 3 7 42 75
2 Fenerbahçe 34 21 9 4 42 72
3 İstanbul Başakşehir 34 22 6 6 28 72
4 Beşiktaş 34 21 8 5 39 71
5 Trabzonspor 34 15 10 9 12 55
6 Göztepe 34 13 10 11 -1 49
7 Demir Grup Sivasspor 34 14 7 13 -8 49
8 Kasımpaşa 34 13 7 14 -1 46
9 Kayserispor 34 12 8 14 -11 44
10 Yeni Malatyaspor 34 11 10 13 -7 43
11 Akhisarspor 34 11 9 14 -9 42
12 Aytemiz Alanyaspor 34 11 7 16 -4 40
13 Bursaspor 34 11 6 17 -5 39
14 Antalyaspor 34 10 8 16 -19 38
15 Atiker Konyaspor 34 9 9 16 -4 36
16 Osmanlıspor FK 34 8 9 17 -11 33
17 Gençlerbirliği 34 8 9 17 -17 33
18 Karabükspor 34 3 3 28 -66 12
Şampiyonlar Ligi
UEFA
Alt Lig
    Takımlar O G B M Av P
1 Çaykur Rizespor 34 20 9 5 30 69
2 MKE Ankaragücü 34 18 9 7 21 63
3 Boluspor 34 18 6 10 23 60
4 Ümraniyespor 34 17 8 9 14 59
5 Erzurum BB 34 14 11 9 12 53
6 Gazisehir Gaziantep FK 34 15 8 11 19 53
7 Altınordu 34 15 8 11 10 53
8 Balıkesirspor 34 16 7 11 10 52
9 İstanbulspor 34 14 8 12 6 50
10 Vartaş Elazığspor 34 13 9 12 9 48
11 Giresunspor 34 13 8 13 6 47
12 Adanaspor 34 12 7 15 -15 43
13 Adana Demirspor 34 11 8 15 -3 41
14 Eskişehirspor 34 12 8 14 7 41
15 Denizlispor 34 10 8 16 -4 38
16 Samsunspor 34 7 15 12 -14 36
17 Manisaspor 34 7 3 24 -49 12
18 Gaziantepspor 34 2 4 28 -82 1
    Takımlar O G B M Av P
1 Hatayspor 34 23 7 4 48 76
2 Menemen Belediyespor 34 22 8 4 42 74
3 Afjet Afyonspor 34 21 7 6 31 70
4 Sivas Belediyespor 34 19 10 5 28 67
5 Keçiörengücü 34 19 7 8 36 64
6 Sancaktepe Belediyespor 34 16 11 7 26 59
7 İnegölspor 34 17 8 9 12 59
8 Sarıyer 34 13 5 16 -1 44
9 Tokatspor 34 11 10 13 -8 43
10 Etimesgut Belediyespor 34 11 9 14 -3 42
11 Kastamonuspor 34 12 4 18 -3 40
12 Eyüpspor 34 11 6 17 -10 39
13 Tuzlaspor 34 10 8 16 -9 38
14 Bodrumspor 34 10 8 16 -14 38
15 Amed Sportif 34 10 10 14 -4 37
16 Bucaspor 34 10 9 15 -9 36
17 Kocaeli Birlik Spor 34 4 4 26 -48 13
18 Mersin İdmanyurdu 34 1 1 32 -114 -17
    Takımlar O G B M Av P
1 Altay 34 19 9 6 30 66
2 Bandırmaspor 34 19 7 8 22 64
3 Gümüşhanespor 34 19 7 8 25 64
4 Sanliurfaspor 34 19 6 9 21 63
5 Sakaryaspor 34 17 10 7 15 61
6 Bugsaşspor 34 15 11 8 20 56
7 Hacettepe Spor 34 15 11 8 16 56
8 Konya Anadolu Selçukspor 34 15 10 9 7 55
9 Niğde Belediyespor 34 14 7 13 -1 49
10 Kırklarelispor 34 11 9 14 -9 42
11 Kahramanmaraşspor 34 9 12 13 -14 39
12 Zonguldak Kömürspor 34 9 11 14 -14 38
13 Pendikspor 34 9 10 15 -13 37
14 Fethiyespor 34 8 12 14 -9 36
15 Fatih Karagümrük 34 10 6 18 -16 36
16 Nazilli Belediyespor 34 7 8 19 -24 29
17 Karşıyaka 34 6 9 19 -22 21
18 Silivrispor 34 2 11 21 -34 17
NAMAZ VAKİTLERİ
yukarı çık