www.pornoaltyazi.com

Türkiye'nin Askeri Haber Portalı. Tüm, subay, astsubay, uzman jandarma, uzman çavuş, sözleşmeli erbaş/er ile sivil memur haberleri...


  • 18 Haziran 2017, Pazar 21:52
Dede Ersel AKSU

Dede Ersel AKSU

YENİ KHK'LER İLE ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER!

 

 

 

Kıymetli Dostlarım;

 

679, 680 ve 681 nolu Kanun Hükmünde Kararnameler önemli değişiklikler getirdi. Söz konusu değişiklikleri, alıntılar yaparak  sizler için özetlemeye çalıştık. 

 

 

 

 

 

(*) 679, 680 ve 681 nolu Kanun Hükmünde Kararnameler Resmi Gazetede yayımlandı. Resmi Gazetenin mükerrer sayısında yayımlanan kararnamelere göre; Adalet Bakanlığından bin 699, Diyanet İşleri Başkanlığından 135, Emniyetten 2 bin 687, Danıştaydan 8 kişi, Hava Kuvvetleri Komutanlığından 694 asker ihraç edilirken özel güvenliklerin silah kullanma yetkilerine düzenleme getirildi

 

 

Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında çıkarılan 3 yeni Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile çeşitli kamu kurumlarından çok sayıda kişi ihraç edildi. Emniyet ve Adalet Bakanlığı’ndan da toplamda 4386 kişi ihraç edildi. Yeni KHK’lar ile Özel güvenliklerin silah kullanımına düzenleme getirilirken; yayımlanan 679 sayılı KHK ile sosyal medya düzenlemesi yapıldı. Artık emniyet, internet abonelerinin kimliğine de ulaşabilecek.

 

 

Resmi Gazetenin mükerer sayısında yayımlanan kararnamelere göre; Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndan 149 asker görevden alındı, Sağlık Bakanlığı’ndan 838 personelin ilişiği kesildi, 649 akademisyenin görevine son verildi, 20 ilde 83 dernek ve vakıf kapatıldı.

 

 

Açıklanan KHK ile birlikte ilkokul mezunlarına uzman onbaşı ve uzman çavuş olabilme imkanı getirildi. 

 

 

Terör veya örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen ya da Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamındaki suçlar sebebiyle el konulan, silah, mühimmat, araç ve gereç ile sarf malzemeleri delil olarak saklanmasına gerek bulunmaması halinde, Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığına tahsis edilebilecek.

 

 

Türk Ceza Kanununun bazı suçlarda Bakanlıkça Resmi Gazete'de yapılan yurda dön ilanına rağmen üç ay içinde yurda dönülmeme halinde, bu kişilerin Türk vatandaşlıkları Bakanlar Kurulu kararıyla iptal edilebilecek.

 


Yeni teşkilat yapılanmasına uygun olarak Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığına ait bütün araçların tescilleri Emniyet Genel Müdürlüğünce yapılabilecek.

 

 


Asayişe Müessir Bazı Fiillerin Önlenmesi Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “Polis ve jandarma” ibaresi “Polis, jandarma ve sahil güvenlik” şeklinde değiştirildi.

 

 

 


10 ESKİ EMNİYET TEŞKİLATI MENSUBUNUN RÜTBELERİ ALINDI


OHAL kapsamında yayımlanan 679 sayılı KHK ile Emniyet Genel Müdürlüğünden emekliye sevk edilen, kendi isteğiyle emekli olan veya meslekten çıkarılan biri 1. sınıf, biri 2. sınıf, 3’ü 3. sınıf emniyet müdürü, 2’si komiser yardımcısı ve 3’ü polis memuru olmak üzere 10 eski emniyet teşkilatı mensubunun rütbeleri alındı.

 

 


OHAL kapsamında çıkarılan 680 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye göre; Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara iltisakı veya irtibatı olduğu tespit edilen kişiler, özel güvenlik alanında faaliyet yürüten şirket veya birimlerde çalışamayacak. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personel, TBMM kararlarına dayanılarak Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin gönderilmesine karar verilen ülkelerde geçici olarak görev yapmak üzere görevlendirilebilecek.

 

 


ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİ, SİLAHLARINI GÖREV ALANI DIŞINA ÇIKARAMAYACAK

 

 

Özel güvenlik görevlisi olarak istihdam edilecekler ile özel güvenlik şirketlerinde, alarm izleme merkezlerinde ve özel güvenlik eğitimi verecek kurumlarda kurucu veya yönetici olarak çalışacaklar hakkında valilikçe güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacak. Özel güvenlik görevlileri, silahlarını görev alanı dışına çıkaramayacak. Valinin teklifi ve İçişleri Bakanının uygun görmesi halinde, daha önce ilgili maddeler çerçevesinde görevden ilişiği kesilmiş güvenlik korucuları operasyonel faaliyetler maksadıyla tekrar göreve çağrılabilecek.

 


Yedek subay okulu öğrencileri, harp okulları ve astsubay meslek yüksekokullarında okuyanlar, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi fakülte ve yüksekokullarında okuyanlar, üniversitelerin fakülte ve yüksekokullarında Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı adına öğrenim görenler ya da kendi hesabına öğrenim görmekte iken Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı nam ve hesabına okumaya devam edenler, Polis Akademisi ile Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde veya üniversitelerin fakülte ve yüksekokullarında Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına öğrenim görenler veya kendi hesabına öğrenim görmekte iken Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına öğrenim görmeye devam edenler, Emniyet Genel Müdürlüğü veya Milli İstihbarat Teşkilatı hesabına açılan okullarda öğrenim görenler ile Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı veya Emniyet Genel Müdürlüğü adına öğrenim görmek üzere temel ve intibak eğitimine tabi tutulanlar sigortalı sayılmamış olup bu öğrenimleri veya eğitimleri nedeniyle bu Kanun kapsamındaki terör eylemlerinde hedef alınarak hayatını kaybedenler ile yaralanan veya engelli hale gelenlerden ilgili mevzuatına göre malullük aylığı bağlanması koşullarının oluştuğu tespit olunanların kendileri, bunların eş, ana ve babaları ile bakmakla yükümlü olunan kişi kapsamına giren çocukları da düzenlenen haklardan yararlandırılacak. Aynı sebeplerle hayatını kaybedenlerin veya bu fıkra kapsamında malul olması sebebiyle aylık almakta iken hayatını kaybedenlerin dul aylığına müstehak eşi, ana ve babaları ile yetim aylığına müstehak çocukları aylık bağlanması hakkından yararlandırılacak.

 

 

 


Resmi Gazete’de yayınlanan 3 yeni KHK ile;

 


Resmi Gazetenin mükerrer sayısında yayımlanan KHK'lara göre; Jandarma personeline ödüle ilişkin olarak Emniyet personelindeki haklar tanımlandı. Yeni yapılanmaya uygun olarak Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı için adli yardım (avukat temini) imkanı sağlandı.

 

 

 

Uzman jandarmaların astsubaylığa geçirilmesi ile ilgili yaş sınırı 28'den 31'e çıkarıldı.

 

 

 

Jandarma Genel Komutanlığına mensup sözleşmeli subay ve astsubaylar için muvazzaf subay ve astsubaylığa geçişte belirlenen üst sınır, subaylar için yüzbaşılık rütbe yaş haddi, astsubaylar için astsubay kıdemli üstçavuşluk rütbe yaş haddinin uygulanacağı açıklığa kavuşturuldu.

 

 

 


“Şans oyunlarına dair lisans düzenleme hakkı Varlık Fonu'na devredildi”

 

 


Milli Piyango İdaresi, yeni çıkan Kanun Hükmünde Kararname ile şans oyunlarına dair lisans düzenleme hakkı da 49 yıllığına Varlık Fonu'na devredildi.

 

 


Mülki idare amirleri; kamu güvenliğinin gerektirdiği hallerde özel güvenlik izni verilen yerlerde alınan özel güvenlik tedbirlerini denetlemeye ve yetersiz bulduğu takdirde ek önlemler aldırmakla yetkilendirildi.

 

 

 


“RTÜK, medya hizmet sağlayıcı kuruluşun programlarının yayınını bir gün durdurabilecek”

 


680 sayılı KHK'ya göre, Basın Kanunu uyarınca getirilen yayın yasak ve kısıtlamalarına aykırı olarak yayın yapılması halinde, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), medya hizmet sağlayıcı kuruluşun programlarının yayınını bir gün durduracak.
Milli Savunma Bakanlığı'na ait kadrolarda ihtiyaç duyulması halinde, öğretim üyeleri ile diğer sağlık personeli Sağlık Bakanlığı veya Yükseköğretim Kurulu tarafından görevlendirilebilecek. Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen araç tescil hizmetlerine ilişkin iş ve işlemler noterliklere devredilebilecek.

 

 


679 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Emniyet Genel Müdürlüğünden 2'si 2. sınıf, 14'ü 3. sınıf, 37'si 4. sınıf emniyet müdürü, 108'i emniyet amiri, 47'si başkomiser, 202'si komiser, 562'si komiser yardımcısı, 91'i başpolis, bin 592'si polis, 7'si çarşı ve mahalle bekçisi ve 25'i sivil personel olmak üzere 2 bin 687 personel meslekten ihraç edildi.

 

 


“Daha önce kapatılan bazı gazeteler tekrar açıldı”

 


679 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile daha önce kapatılan Şuhut'un Sesi Gazetesi, Türkeli Gazetesi, Batman Gazetesi, Zafer Gazetesi, Hisar Gazetesi, Batman Çağdaş Gazetesi, İdil Haber Gazetesi, Prestij Haber Gazetesi, Urfanatik Gazetesi ve Kızıltepe'nin Sesi Gazetesi yeniden açıldı.

 

 


EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN KHK AÇIKLAMASI

 

 

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, “667 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin 2’nci maddesinde zikredilen ve milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen FETÖ/PDY terör örgütü ile iltisakı veya irtibatı olduğu gerekçesiyle daha önce görevden uzaklaştırılan ancak durumları tekrar değerlendirilen 431 emniyet teşkilatı mensubu görevlerine iade edilmiş, aynı madde kapsamında 756 emniyet teşkilatı mensubu ise görevden uzaklaştırılmıştır” denildi.

 


2 bin 687 emniyet teşkilatı mensubunun kamu görevinden çıkarıldığının belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“679 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnameyle; Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan 2 bin 687 emniyet teşkilatı mensubu kamu görevinden çıkarılmış, FETÖ/PDY terör örgütüne mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu gerekçesiyle OHAL kapsamındaki kanun hükmünde kararnamelerle kamu görevinden çıkartılmış 10 personel kamu görevine iade edilmiş, Re’sen emekli, emekli veya istifa gibi nedenlerle emniyet teşkilatından ayrılmış 60 personelin ise rütbe, unvan ve bunlardan doğan hakları geri alınmıştır.”  İHA
Hükmünde Kararname (KHK) ile 600’ün üzerinde akademisyen ihraç edildi. İhraç edilenler arasında barış bildirisine imza tan 39 kişi de bulunuyor.

 

 

 

679 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edilenler tüm unvan, lisans, kamu görevine girme vb. haklarını kaybetti.  

 

 

 

İŞTE O MADDE :

 

 

(1) Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan ve ekli (1) sayılı listede yer alan kişiler kamu görevinden başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın çıkarılmıştır. Bu kişilere ayrıca herhangi bir tebligat yapılmaz. Haklarında ayrıca özel kanun hükümlerine göre işlem tesis edilir. 

 

 

Birinci fıkra gereğince kamu görevinden çıkarılan kişilerin, mahkümiyet kararı aranmaksızın, rütbe ve/veya memuriyetleri alınır ve bu kişiler görev yaptıkları teşkilata yeniden kabul edilmezler; bir daha kamu hizmetinde istihdam edilemezler, doğrudan veya dolaylı olarak görevlendirilemezler; bunların uhdelerinde bulunan her türlü mütevelli heyet, kurul, komisyon, yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu üyeliği ve sair görevleri de sona ermiş sayılır. Bunların silah ruhsatları, gemi adamlığına ilişkin belgeleri ve pilot lisansları iptal edilir ve bu kişiler oturdukları kamu konutlarından veya vakıf lojmanlarından onbeş gün içinde tahliye edilir. Bu kişiler özel güvenlik şirketlerinin kurucusu, ortağı ve çalışanı olamazlar. Bu kişiler hakkında bakanlıkları ve kurumlarınca ilgili pasaport birimine derhal bildirimde bulunulur. Bu bildirim üzerine pasaport birimlerince pasaportlar iptal edilir. 

 

 

 


680 SAYILI Kanun Hükmünde Kararname İle Yapılan değişiklikler; 

 

 


JANDARMA PARA ÖDÜLLERİ POLİSLERİNKİ GİBİ OLACAK!

 

 

Jandarma personelinin para mükafatı  değişti. Adeta polislere benzer şekilde düzenlendi ve polislerde olduğu gibi para ödülleri maaş tutarına göre hesaplanacak, 

 

 

İŞTE O MADDE :  


"Para mükafatı
 
 
EK MADDE 9- 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Jandarma Genel Komutanlığı personelinden;
 
 
a) Ülkenin güvenlik ve esenliği, Devletin çıkarları ve kişilerin can, ırz ve mallarını korumada yüksek hizmetleri görülenler, fiilen almakta oldukları aylık tutarlarının iki katından beş katına kadar,
 
 
b) Olağanüstü durumlarda yaşamını ortaya koyarak büyük yararlıklar gösterenler, fiilen almakta oldukları aylık tutarlarının altı katından yirmidört katına kadar,para verilerek ödüllendirilir.
 
 
 
Atıflar
 
 
EK MADDE 10- 4678 sayılı Kanun ile 3269 sayılı Kanunda; Jandarma Genel Komutanlığı mensubu sözleşmeli subay ve astsubay ile uzman erbaş statüsündeki personel için Türk Silahlı Kuvvetlerine yapılan atıflar Jandarma Genel Komutanlığına, Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığına yapılan atıflar İçişleri Bakanlığına yapılmış sayılır.
 

 

 

 

YAŞ HADLERİ YENİDEN DÜZENLENDİ!

 


 
EK MADDE 12- Jandarma Genel Komutanlığına mensup sözleşmeli subay ve astsubaylar için muvazzaf subay ve astsubaylığa geçişte belirlenen üst sınır, subaylar için yüzbaşılık rütbe yaş haddi, astsubaylar için astsubay kıdemli üstçavuşluk rütbe yaş haddi şeklinde uygulanır.
 


 
Yüzbaşılık ve astsubay kıdemli üstçavuşluk normal bekleme süresinin bitiminden sonra muvazzaf subay ve astsubay olanlar, geçmişe yönelik herhangi bir hak talebinde bulunamaz."
 
 

 

MECBURİ HİZMET SÜRELERİ 15 YILA ÇIKTI! (680-681 SAYILI KHK) 

 


MADDE 48- 2803 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
 
 
"Mecburi hizmet süresi

 

 


MADDE 29- 926 sayılı Kanunun 112 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "10" ibaresi "onbeş" şeklinde değiştirilmiştir.
 
 
MADDE 30- 926 sayılı Kanunun 113 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.
 
 
"c) Milli Savunma Üniversitesi bünyesindeki enstitülerde öğrenim görenlerin yükümlülükleri, buralarda geçen süreler kadar uzatılır."
 
 
"d) Pilotaj eğitimini (pilot adaylarına verilen uçuş eğitimi) bitirenlerin yükümlülük süresi üç yıl daha uzatılır."
 
 
"g) Yükümlülük sürelerinin bu madde hükümlerine göre uzatılan kısmı toplamı 20 yılı geçemez."
 
 
MADDE 31- 926 sayılı Kanunun 114 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "10" ibaresi "onbeş" şeklinde değiştirilmiştir.


 

 

 

 

 

 

 

 
GEÇİCİ MADDE 9- Bu maddenin yayımı tarihi itibarıyla Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında muvazzaf subay ve astsubay olanlar için mecburi hizmet yükümlülükleri aşağıda belirtilmiştir:
 
 


a) Subay veya astsubay nasbedildikleri tarihten itibaren fiilen 10 yıl hizmet esas alınmak suretiyle mecburi hizmetlerinin kalan kısmı aynen devam eder.

 
 
b) Subay veya astsubay nasbedildikten sonra; Jandarma Genel Komutanlığı hesabına yurt içindeki fakülte ve yüksekokullarda lisans veya lisansüstü öğrenim yapanların yükümlülükleri, buralarda geçen süreler kadar uzatılır.
 


 
c) Kuvvet Harp Akademisi ve Silahlı Kuvvetler Yüksek Sevk ve İdare Akademisi eğitimlerini veya komutanlık ve karargah subaylığı öğrenimini bitiren subayların ve Astsubay Üst Karargah Hizmetleri Eğitimini bitiren astsubayların yükümlülükleri, buralarda geçen süreler kadar uzatılır.

 
 
ç) Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı hesabına yurt içinde tıpta, diş hekimliğinde uzmanlık veya yan dal uzmanlık eğitimi ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı hesabına yurt içinde tıpta, diş hekimliğinde veya eczacılıkta doktora eğitimini bitirenlerin yükümlülükleri, buralarda geçen sürelerin yarısı kadar uzatılır.
 
 


d) Pilotaj eğitimini (pilot adaylarına verilen uçuş eğitimini) bitirenlerin yükümlülükleri sekiz yıl uzatılır.
 
 


e) Yabancı memleketlere altı ay veya daha fazla süre ile öğrenim, staj, kurs, ihtisas veya görgü ve bilgilerini artırmak maksadıyla gidenlerin yükümlülükleri, masrafların ödenme şekline bakılmaksızın, gidiş ve dönüş tarihleri arasında geçen sürenin iki katı kadar uzatılır.
 
 


f) Yurt dışı sürekli göreve atanan subay veya astsubayların yükümlülükleri, buralarda geçen süreler kadar uzatılır. Ancak, yaş haddinden, herhangi bir nedenle resen veya kadrosuzluktan emekli edilecekler ile tutuklulardan kendi isteği ile emekli olmak isteyenlere bu yükümlülük süresi uygulanmaz.
 
 

 

 

UZMAN JANDARMALARIN ASTSUBAYLIĞA GEÇİŞİNDE YENİ DÜZENLEME 

 


MADDE 63- 28/5/1988 tarihli ve 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanununun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (3) numaralı alt bendinde yer alan "28" ibaresi "31" şeklinde değiştirilmiştir.

 


Daha önce en fazla 28 yaşından gün almamış uzman jandarmalar astsubay olabilirken, yeni düzenleme ile bu husus 31 yaşa çıkartılmıştır. 

 

 


3466 SAYILI UZMAN JANDARMA KANUNUN İLGİLİ MADDEESİ; 

 

Astsubaylığa Geçirilme (1)


    Madde 18 – (Değişik: 25/5/2003-4861/15 md.)


    Uzman jandarmaların astsubaylığa geçirilmesi ile ilgili usul, esas ve şartlar aşağıda belirtilmiştir :
    a) Bu bentteki şartları sağlayan uzman jandarmalardan, Jandarma Genel Komutanlığının ihtiyaç duyacağı miktar kadarı, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından görülecek lüzum üzerine kendi sınıflarında veya öğrenimleri ile ilgili ihtiyaç duyulan sınıflarda astsubay çavuşluğa nasbedilirler.
    1. Kendi nam ve hesabına Genelkurmay Başkanlığı tarafından tespit edilecek fakülte, yüksek okul veya meslek yüksek okullarından mezun olmak,
    2. Muvazzaf astsubay olmaya istekli olmak,
    3. 28 yaşından gün almamış olmak,
    4. En az üç yıl uzman jandarma olarak görev yapmış olmak,
    5. Yönetmelikte öngörülen sınavlarda başarılı olmak,
    6. 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununda ve ilgili yönetmelikte belirtilen; ceza durumuna, sicil notuna, kişisel ve ahlâkî niteliklerine, disiplin durumuna, görevdeki başarısına, sağlık durumuna, meslekî yeterliliğine ve sahip olması gereken diğer niteliklere ilişkin şartları sağlamak,
    7. Tâbi tutulacakları temel askerlik eğitiminde başarılı olmak.
    b) Bu bentteki şartları sağlayan uzman jandarmalardan, Jandarma Genel Komutanlığının ihtiyaç duyacağı miktar kadarı, astsubay meslek yüksek okullarında verilecek öğrenim ve eğitimi müteakip astsubay çavuşluğa nasbedilirler.
    1. Jandarma Genel Komutanlığı tarafından belirlenen ve Genelkurmay Başkanlığı tarafından onaylanan sivil lise veya dengi okullardan mezun olmak,
    2. Astsubay meslek yüksek okulu giriş sınavına başvuru tarihinde en az uzman jandarma birinci kademeli çavuş rütbesinde olmak,
    3. Uzman jandarma olarak üçüncü hizmet yılını tamamlamış, altıncı hizmet yılını bitirmemiş olmak,
    4. Astsubay meslek yüksek okulu giriş sınavına başvuru tarihinde 26 yaşından gün almamış olmak,
    5. Astsubay meslek yüksek okulu giriş sınavında başarılı olmak,
    6. 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununda, 4752 sayılı Astsubay Meslek Yüksek Okulları Kanununda ve bu kanunlara dayanılarak yürürlüğe konulan yönetmelikler ile ilgili Yönetmelikte belirtilen; ceza durumuna, sicil notuna, kişisel ve ahlâkî niteliklerine, disiplin durumuna, görevdeki başarısına, sağlık durumuna, meslekî yeterliliğine ve sahip olması gereken diğer niteliklere ilişkin şartları sağlamak.

(1)    Bu madde başlığı, 15/8/1991 tarih ve 446 sayılı KHK ile değiştirilmiş olup, metne işlenmiş; 26/2/1992 tarih ve 3777 sayılı Kanun ile adı geçen KHK, Kanunlaşarak madde başlığı aynen kabul edilmiştir.
 
 

    Yukarıdaki fıkra hükümlerine göre; astsubay nasbedilecekler, astsubay meslek yüksek okullarındaki öğrenim ve eğitimin süre ve şekilleri bakımından, 4752 sayılı Astsubay Meslek Yüksek Okulları Kanununa tâbi tutulurlar; astsubay nasbedilmek üzere temel askerlik eğitimine tâbi tutulacakların temel askerlik eğitimi esnasındaki öğrenim ve eğitim süre ve şekilleri, bu konuda yürürlüğe konulacak yönetmelikte belirtilir. Uzman jandarmalardan astsubay nasbedileceklerin astsubay meslek yüksek okullarında veya tâbi tutulacakları temel askerlik eğitimi esnasındaki öğrenim ve eğitimlerinde, özlük hakları yönünden uzman jandarma statüleri devam eder, evli ve nişanlı olmama durumu ile öğrenime ara vermeme şartı aranmaz. Bunların astsubay meslek yüksek okullarında yatılı olarak öğrenim görmeleri ile ilgili hususlar yönetmelikte düzenlenir. Bunlara okul ve temel askerlik eğitimi süresince 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 143 üncü maddesinde belirtilen öğrenci harçlıkları ödenmez. Bu süre içinde Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı iştirakçilikleri rütbe, derece ve kademelerine göre emsalleri gibi devam eder.
    Bu madde hükümlerine göre uzman jandarmalardan astsubaylığa geçirilenler 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümlerine tâbi olurlar. Bunların uzman jandarmalıkta geçen hizmet süreleri, astsubay rütbe bekleme süresinden sayılmaz.
    Uzman jandarmalardan astsubaylığa geçirilenlerin mecburî hizmet süreleri, astsubay meslek yüksek okulunda geçen süreleri hariç tutulmak üzere, uzman jandarma çavuşluğa nasıp tarihinden itibaren onbeş yıldır.
    Astsubay meslek yüksekokullarından başarısızlık nedeniyle veya kendi isteği ile ayrılan uzman jandarmalar, görevlerine iade edilirler. Bunların rütbe bekleme süreleri, okulda geçen süre kadar uzatılır, okulda geçen süreler mecburî hizmetlerinden sayılmaz.
    Tâbi tutulacakları temel askerlik eğitimini başarıyla tamamlayamayan uzman jandarmalar, görevlerine iade edilirler. Bunların bulundukları rütbede bekleme süreleri, bir yıl uzatılır.

 


 


681 SAYILI KHK
 


 
JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK İÇ HİZMET KANUNUNDAN ÇIKARTILDI! 
 

 

 
MADDE 1- 4/1/1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 1 inci maddesinde yer alan "(Jandarma dahil)" ve "(Sahil Güvenlik dahil)" ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

 

 

(ESKİ HALİ) İÇ HİZMET KANUNU MADDE 1

 

Madde 1 – (Değişik: 18/6/2003 – 4902/9 md.)

 


    Türk Silâhlı Kuvvetleri : Kara (Jandarma dahil), Deniz (Sahil Güvenlik dahil) ve Hava Kuvvetleri subay, askerî memur, astsubay, erbaş ve erleri ile askerî öğrencilerden teşekkül eden ve seferde ihtiyatlarla ikmal edilen, kadro ve kuruluşlarla teşkilâtı gösterilen silâhlı Devlet kuvvetidir.

 
 

 

 

ASKERİ HASTANELER  İÇ HİZMETTEN ÇIKARTILDI, TERSANELER EKLENDİ! 

 

 

MADDE 2- 211 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin (c) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
 
"c) Askeri kurum: Kıta ve karargah anlamı dışında kalan okul, ordu evi, dikim evi, fabrika, tersane, askerlik şubesi, ikmal merkezi ve depo gibi askeri tesis ve teşkillerdir."

 

ESKİ HALİ : c) Askeri kurum: Kıta ve karargah anlamı dışında kalan askeri hastane, okul, ordu evi, dikim evi, fabrika, askerlik şubesi, ikmal merkezi ve depo gibi askeri tesis ve teşkillerdir.
 

 

 


ASKERE SİVİL AMİR GEDLİ!

 

 
MADDE 3- 211 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
 
"MADDE 19- Astlar, üniformalı veya üniformasız asker amirleri ile sivil amirlerinin verdiği emirleri yerine getirmek zorundadır."

 


ESKİ HALİ :   Madde 19 – Emrin üniforma ile verilmesi lazımdır. Üniformasız olan bir amirin verdiği emirleri onu tanıyanlar yapmaya mecburdur.
 

 

 

 

ASKERİ HASTANELER İÇ HİZMETTEN ÇIKARTILDI!

 

 
MADDE 4- 211 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan "askeri hastanelere" ibaresi "Sağlık Bakanlığı veya üniversite hastanelerine" şeklinde değiştirilmiştir.
 

 

 

 
MADDE 5- 211 sayılı Kanunun 69 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.


Askeri hastanelerde tedavi edilecekler ile ilgili hüküm kaldırıldı. 
 
 
MADDE 6- 211 sayılı Kanunun 70 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

 

 

 

 

ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULLARI ÇIKARTILDI! 


 
 
MADDE 7- 211 sayılı Kanunun 92 nci maddesinin (b) fıkrasında yer alan "astsubay hazırlama ve" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
 

 

 


SİVİL MEMURLARLA İLGİLİ DÜZENLEME 


 
MADDE 8- 211 sayılı Kanunun 116 ncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde yer alan "Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında" ibaresi "Genelkurmay Başkanlığı kadrolarında" şeklinde değiştirilmiştir.

 


ESKİ HALİ : g) (Ek : 22/11/1990 - 3683/9 md.) Milli Savunma Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında veya kadro açıklamalar bölümünde özel nitelikli olarak gösterilen görev yerlerine atanan sivil memurlar Türk Silahlı Kuvvetleri sosyal tesislerinden görevlendirildikleri kadro derecesindeki subaylar gibi istifade ederler. Bu statüdeki sivil memurlar ile askeri personel arasındaki protokol münasebetlerinin düzenlenmesinde de aynı esas uygulanır.

 

 

 

926 SAYILI PERSONEL KANUNUNDA DEĞİŞİKLİKLER

 

 

JANDARMA 926 SAYILI PERSONEL KANUNUNDAN ÇIKARTILDI! 


 
 
MADDE 13- 926 sayılı Kanunun mülga 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
 
 
"MADDE 13- Milli Savunma Bakanlığı nam ve hesabına eğitim göreceklerin lisans ve lisansüstü eğitime gönderilmeleri ile askeri eğitimleri ve bu eğitimleri sırasında yapılacaklara ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir."
 
 
 
MADDE 14- 926 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Genelkurmay Başkanlığınca gösterilecek lüzuma göre Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

 
 
MADDE 15- 926 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Genelkurmay Başkanlığınca" ibaresi "Genelkurmay Başkanlığının görüşü alınarak Milli Savunma Bakanlığınca" şeklinde ve aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan "ve Genelkurmay Başkanının" ibaresi "üzerine Genelkurmay Başkanlığının görüşü alınarak Milli Savunma Bakanlığının" şeklinde değiştirilmiştir.

 
 
MADDE 16- 926 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) ve (h) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 

 
"g) Kuvvet komutanlıklarınca, her yıl subay sınıflandırmaya ilişkin yönetmelikte belirtilen zamanlarda hizmet fazlası veya ihtiyaç duyulan personel sayısı Milli Savunma Bakanlığına bildirilir.

 
 
Milli Savunma Bakanlığınca, ilgili kuvvet komutanlıklarının görüşleri alındıktan sonra bu personelin kuvvetleri değiştirilebilir.
 

 
Bu personel, yeni kuvvetinde, sınıfı görevinde istihdam edilebileceği gibi ihtiyaç duyulan sınıflarda istihdam edilmek üzere, yeniden sınıflandırmaya da tabi tutulabilir.
 

 
h) Eşleri farklı kuvvetlere mensup subayların kuvvetleri, aile bütünlüklerinin korunabilmesi amacıyla subay sınıflandırmaya ilişkin yönetmelikte gösterilen usul, esas ve şartlara göre ilgili kuvvet komutanlıklarının da görüşleri alındıktan sonra Milli Savunma Bakanlığınca değiştirilebilir."
 

 
MADDE 17- 926 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 

 

 

"Subaylığa nasıp Milli Savunma Bakanının onayı ile yapılır.
 
 


Asteğmen-albay rütbeleri arasında rütbe terfileri, ilgisine göre İçişleri Bakanının veya Milli Savunma Bakanının onayı ile yapılır."
 
 


MADDE 18- 926 sayılı Kanunun 37 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (3) numaralı alt bendinde yer alan "jandarma, sahil güvenlik," ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

 

 
MADDE 19- 926 sayılı Kanunun 38 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde yer alan "Kuvvet Komutanlıkları Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca" ibaresi "Kuvvet Komutanlıklarınca" şeklinde değiştirilmiştir.
 

 

 
MADDE 20- 926 sayılı Kanunun 41 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının" ibaresi "Kuvvet Komutanlıklarının" şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan ", Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

 

  
 
 
 
MADDE 26- 926 sayılı Kanunun 82 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
 


"Astsubaylığa nasıp Milli Savunma Bakanının onayı ile yapılır.
 

 
 
Rütbe terfileri, ilgisine göre İçişleri Bakanının veya Milli Savunma Bakanının onayı ile yapılır."

 
 

 

MADDE 27- 926 sayılı Kanunun 89 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
 
"MADDE 89- Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına ait astsubay kadroları, her yıl 30 Ağustos tarihine kadar sınıfı (varsa branşı) belirtilerek kuvvet komutanlıklarının teklifi üzerine Genelkurmay Başkanlığınca tespit edilir."

 

 
 
 
 
 
RÜTBE BEKLEME SÜRELERİ UZATILDI! 


 

 

MADDE 46- 926 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.
 
 


"GEÇİCİ MADDE 42- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce astsubaylıktan subaylığa, uzman jandarmalıktan veya uzman erbaşlıktan astsubaylığa geçmiş olanlar için yaş hadleri aşağıda belirtilmiştir.
 

 

 
Rütbe Yaş Haddi
 
 
Teğmen, üsteğmen 49
 
 
Yüzbaşı 55
 
 
Binbaşı 56
 
 
Yarbay 57
 
 
Albay 60
 
 
Astsubay çavuş, kıdemli çavuş 43
 
 
Üstçavuş, kıdemli üstçavuş 52
 
 
Başçavuş 54
 
 
Kıdemli Başçavuş 55

 

 
 
 
 ASTSUBAYLIKTAN SUBAYLIĞA GEÇİŞTE RÜTBE BEKLEME SÜRELERİ ( 10 TEMMUZ2003 ÖNCESİ )
 

 


 
"10/7/2003 tarihinden önce 109 uncu maddeye göre astsubaylıktan subaylığa geçirilenlerin yükselebilecekleri rütbe ve rütbe bekleme süreleri aşağıda belirtilmiştir.


 
 
Rütbeler
 
 
Normal Bekleme Süreleri
 
 
Teğmen
 
 
3 yıl
 
 
Üsteğmen
 
 
6 yıl
 
 
Yüzbaşı
 
 
6 yıl"
 

 
 

 


UZMAN ERBAŞ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK

 


 
MADDE 60- 18/3/1986 tarihli ve 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
 
"Kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından hazırlanan ve ilgisine göre Milli Savunma veya İçişleri Bakanlıklarınca onaylanan uzman onbaşı ve uzman çavuş kadrolarına göre her yıl alınacak uzman erbaşlarla ilgili kadro görev yerleri yayımlanarak duyurulur."
 
 
 
 
"1) Lise veya dengi okullardan mezun olmak,"
 

 
MADDE 64- 3269 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
 
"Asgari dört yıl fiili hizmetlerini, komando birliklerinde komando olarak veya kadro görev yeri sadece yüzer birliklerde bulunan sınıflarda tamamlamış olan uzman erbaşlar ile uzman erbaşların istihdam edildiği kadro görev yerinin herhangi bir nedenle kaldırılması veya bu kadrolarda uzman erbaş istihdam edilmesine gerek kalmaması durumlarında uzman erbaşlar, kuvvet komutanlıkları tarafından, ihtisas sahibi olduğu diğer birliklerdeki boş olan uzman erbaş kadro görev yerlerine atanabilirler veya başka bir sınıfta istihdam edilebilirler. Bu durumda olan uzman erbaşların ilgili kuvvet komutanlıklarının, görüşleri alındıktan sonra Milli Savunma Bakanlığı tarafından kuvvetleri değiştirilebilir. 5 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen uzman erbaşlar, istihdam edildiği kadro görev yerinin herhangi bir nedenle kaldırılması veya bu kadrolarda uzman erbaş istihdam edilmesine gerek kalmaması durumlarında, kuvvet komutanlıkları tarafından sağlık niteliklerine uygun diğer birliklerdeki boş olan uzman erbaş kadro görev yerlerine atanabilir. Bu fıkra uyarınca atanan, kuvvet veya sınıf değişikliği işlemine tabi tutulan uzman erbaşlar, sözleşmenin feshini isteyebilir. Bu şekilde sözleşmenin feshini isteyen uzman erbaşların istekleri kabul edilir ve bunlara bu Kanun esaslarına göre tahakkuk edecek ikramiye ödenir."
 
 
MADDE 65- 3269 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

 


 
İLKOKUL MEZUNLARI UZMAN ERBAŞ OLABİLECEK


 

"EK MADDE 1- İlköğretim mezunlarından ihtiyaç duyulacak özel ihtisası gerektiren sınıf, branş ve ihtisaslarda çok üstün başarı belgesi alanlar; kuvvet komutanları, Jandarma Genel Komutanı veya Sahil Güvenlik Komutanının kararı ile uzman erbaş olarak alınabilirler. Bunların uzman çavuşluğa yükselmelerinde lise mezunu olma şartı aranmaz."
 
 

 

 

SÖZLEŞMELİ SUBAY VE ASTSUBAYLARA MUVAZZAF OLMA HAKKI!

 

 


 
"GEÇİCİ MADDE 1- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte onikinci hizmet yılını tamamlamış olan sözleşmeli subay ve astsubaylara, diğer şartları taşımaları kaydıyla, yapılacak ilk muvazzaf subay veya astsubaylığa geçiş sınavına müracaat hakkı verilir."
 
 
MADDE 72- 21/4/2005 tarihli ve 5335 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 30 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (j) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
 

 


DİSİPLİN KANUNUNDA DEĞİŞİKLİKLER

 

 

MADDE 87- 31/1/2013 tarihli ve 6413 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanununun 2 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
 


"(1) Bu Kanun; askeri hakimler hariç subaylar, astsubaylar, uzman erbaşlar, sözleşmeli erbaş ve erler, erbaş ve erler ile askeri öğrencileri kapsar."
 
 


MADDE 88- 6413 sayılı Kanunun 7 nci maddesine üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve mevcut beşinci fıkra altıncı fıkra olarak teselsül ettirilmiştir.
 

 
"(4) Milli Savunma Bakanınca gerek görülmesi halinde Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığınca da disiplin soruşturması yürütülebilir."
 
 


MADDE 89- 6413 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (c) bendinde yer alan ", uzman jandarma" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
 


MADDE 90- 6413 sayılı Kanunun Dördüncü Bölümünün başlığında yer alan ", Uzman Jandarma" ibaresi ile 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan ", uzman jandarma" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
 
 


MADDE 91- 6413 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin ikinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde ve üçüncü fıkrasında yer alan "Genelkurmay Başkanının" ibaresi "Genelkurmay Başkanı veya Milli Savunma Bakanının" şeklinde değiştirilmiştir.


 
 
"(2) Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası; Milli Savunma Bakanlığı ve kuvvet komutanlıklarında oluşturulacak yüksek disiplin kurulları tarafından verilir. Kararlar, ilgisine göre Milli Savunma Bakanı veya ilgili kuvvet komutanı onayı ile yerine getirilir. General ve amiraller hakkında ise Genelkurmay Başkanlığında teşkil edilecek yüksek disiplin kurulu tarafından verilir ve yerine getirilir."


 
 
"(4) Kuvvet komutanlıklarında teşkil edilecek yüksek disiplin kurulları; kurmay başkanının başkanlığında personel, istihbarat ve harekat başkanları, personel ve tayin dairesi başkanları, adli müşavir veya hukuk müşaviri, kıdem, sicil ve personel yönetimi ile ilgili şube müdürlerinden oluşur. Genelkurmay Başkanlığı Yüksek Disiplin Kurulu; Genelkurmay Başkanının başkanlığında kuvvet komutanları ile Genelkurmay İkinci Başkanı, Genelkurmay Personel Başkanı ve Genelkurmay Adli Müşavirinden oluşur. Milli Savunma Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında görevli personel hakkında karar vermek üzere teşkil edilecek Milli Savunma Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu; Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarının başkanlığında personel ve hukuk hizmetlerinden sorumlu müsteşar yardımcıları ile Personel Genel Müdürü ve Hukuk Müşavirinden oluşur. Yüksek disiplin kurullarında kararlar oy çokluğu ile alınır. Oylar dağılırsa, hakkında tahkikat yapılanın en çok aleyhinde olan oy, çoğunluk elde edilinceye kadar kendisine daha yakın olan oya tabi olur."


 
 
 
MADDE 92- 6413 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
 

 
 
"(1) Aşağıda belirtilen durumlar disiplinsizliği alışkanlık haline getirme olarak kabul edilir ve sözleşmeli subay ve astsubaylar hariç subaylar ve astsubaylar hakkında ayırma cezası verilebilir."
 
 


"(3) Disiplin ceza puanına bağlı olarak ayırma cezası verilmesi istemiyle gelen dosyaların incelenmesi sonucunda yüksek disiplin kurulunca, cezaların usulüne uygun verilmediğine veya ceza tayininde objektiflikten uzaklaşıldığına kanaat getirilirse verilen cezaların tamamının veya bir kısmının kaldırılmasına yahut personelin görev yerinin değiştirilmesine ve durumunun bir yıllık deneme süresi sonunda yeniden incelenmesine karar verilir."
 
 

 


JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK DİSİPLİN KANUNUNDAN ÇIKARTILDI!

 

 

MADDE 93- 6413 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinin birinci ve dördüncü fıkralarında yer alan "uzman jandarma," ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.
 

 
MADDE 94- 6413 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
 

"(2) Subay, astsubay, uzman erbaşlar ile sözleşmeli erbaş ve erlere verilen disiplin cezalarına ilişkin evrakın birer sureti personelin mensubu olduğu kuvvet komutanlıklarına gönderilir."
 

 

 
MADDE 95- 6413 sayılı Kanunun 32 nci maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan ", Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

 
 
"(1) Bu Kanunla verilen görevleri yapmak üzere, asgari tugay (Deniz ve Hava Kuvvetlerinde eşidi) veya ihtiyaç duyulması halinde daha alt seviyedeki birlik, karargah ve kurumlarda bir disiplin kurulu teşkil edilir."
 

 
"(4) Disiplin kurullarının yetki alanı ilgili kuvvet komutanlıkları tarafından belirlenir. Birden fazla kuvvete mensup birliklerin bulunduğu garnizonlardaki görev ve yetkiye ilişkin hususlar ilgili kuvvet komutanlıklarının teklifi üzerine Milli Savunma Bakanlığınca belirlenir."
 

 


 
MADDE 96- 6413 sayılı Kanunun 43 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "uzman jandarma," ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
 

 
MADDE 97- 6413 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 

 
"MADDE 49- (1) Disiplin soruşturması ve tahkikat usul ve esasları, disiplin cezalarının verilmesi ve yerine getirilmesine ilişkin usul ve esaslar ile bu Kanunun uygulanmasına yönelik diğer hususlar Milli Savunma Bakanlığıncaçıkarılan yönetmelikler ile düzenlenir."
 


 
MADDE 98- 9/11/2016 tarihli ve 6756 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirlerin Alınması ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesi Hakkında Kanunun 106 ncı maddesinin yedinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
 

(*) Ulusal Basından

 

İHRAÇ EDİLENLERİN İSİM LİSTESİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

 

YAZARIMIZI TAKİP ETMEK İÇİN;
 

FACEBOOK :https://www.facebook.com/dedeersel.aksu.1

TWITTER: https://twitter.com/DedeErselAksu

 

 


MAKALEYE YORUM YAZIN

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.


ANKET

Yeni İnternet Sitemizi Beğendiniz mi?

  • S.Lig
  • 1.Lig
  • 2.Lig Kırmızı
  • 2.Lig Beyaz
    Takımlar O G B M Av P
1 Galatasaray 34 24 3 7 42 75
2 Fenerbahçe 34 21 9 4 42 72
3 İstanbul Başakşehir 34 22 6 6 28 72
4 Beşiktaş 34 21 8 5 39 71
5 Trabzonspor 34 15 10 9 12 55
6 Göztepe 34 13 10 11 -1 49
7 Demir Grup Sivasspor 34 14 7 13 -8 49
8 Kasımpaşa 34 13 7 14 -1 46
9 Kayserispor 34 12 8 14 -11 44
10 Yeni Malatyaspor 34 11 10 13 -7 43
11 Akhisarspor 34 11 9 14 -9 42
12 Aytemiz Alanyaspor 34 11 7 16 -4 40
13 Bursaspor 34 11 6 17 -5 39
14 Antalyaspor 34 10 8 16 -19 38
15 Atiker Konyaspor 34 9 9 16 -4 36
16 Osmanlıspor FK 34 8 9 17 -11 33
17 Gençlerbirliği 34 8 9 17 -17 33
18 Karabükspor 34 3 3 28 -66 12
Şampiyonlar Ligi
UEFA
Alt Lig
    Takımlar O G B M Av P
1 Çaykur Rizespor 34 20 9 5 30 69
2 MKE Ankaragücü 34 18 9 7 21 63
3 Boluspor 34 18 6 10 23 60
4 Ümraniyespor 34 17 8 9 14 59
5 Erzurum BB 34 14 11 9 12 53
6 Gazisehir Gaziantep FK 34 15 8 11 19 53
7 Altınordu 34 15 8 11 10 53
8 Balıkesirspor 34 16 7 11 10 52
9 İstanbulspor 34 14 8 12 6 50
10 Vartaş Elazığspor 34 13 9 12 9 48
11 Giresunspor 34 13 8 13 6 47
12 Adanaspor 34 12 7 15 -15 43
13 Adana Demirspor 34 11 8 15 -3 41
14 Eskişehirspor 34 12 8 14 7 41
15 Denizlispor 34 10 8 16 -4 38
16 Samsunspor 34 7 15 12 -14 36
17 Manisaspor 34 7 3 24 -49 12
18 Gaziantepspor 34 2 4 28 -82 1
    Takımlar O G B M Av P
1 Hatayspor 34 23 7 4 48 76
2 Menemen Belediyespor 34 22 8 4 42 74
3 Afjet Afyonspor 34 21 7 6 31 70
4 Sivas Belediyespor 34 19 10 5 28 67
5 Keçiörengücü 34 19 7 8 36 64
6 Sancaktepe Belediyespor 34 16 11 7 26 59
7 İnegölspor 34 17 8 9 12 59
8 Sarıyer 34 13 5 16 -1 44
9 Tokatspor 34 11 10 13 -8 43
10 Etimesgut Belediyespor 34 11 9 14 -3 42
11 Kastamonuspor 34 12 4 18 -3 40
12 Eyüpspor 34 11 6 17 -10 39
13 Tuzlaspor 34 10 8 16 -9 38
14 Bodrumspor 34 10 8 16 -14 38
15 Amed Sportif 34 10 10 14 -4 37
16 Bucaspor 34 10 9 15 -9 36
17 Kocaeli Birlik Spor 34 4 4 26 -48 13
18 Mersin İdmanyurdu 34 1 1 32 -114 -17
    Takımlar O G B M Av P
1 Altay 34 19 9 6 30 66
2 Bandırmaspor 34 19 7 8 22 64
3 Gümüşhanespor 34 19 7 8 25 64
4 Sanliurfaspor 34 19 6 9 21 63
5 Sakaryaspor 34 17 10 7 15 61
6 Bugsaşspor 34 15 11 8 20 56
7 Hacettepe Spor 34 15 11 8 16 56
8 Konya Anadolu Selçukspor 34 15 10 9 7 55
9 Niğde Belediyespor 34 14 7 13 -1 49
10 Kırklarelispor 34 11 9 14 -9 42
11 Kahramanmaraşspor 34 9 12 13 -14 39
12 Zonguldak Kömürspor 34 9 11 14 -14 38
13 Pendikspor 34 9 10 15 -13 37
14 Fethiyespor 34 8 12 14 -9 36
15 Fatih Karagümrük 34 10 6 18 -16 36
16 Nazilli Belediyespor 34 7 8 19 -24 29
17 Karşıyaka 34 6 9 19 -22 21
18 Silivrispor 34 2 11 21 -34 17
NAMAZ VAKİTLERİ
yukarı çık