Türkiye'nin Askeri Haber Portalı. Tüm, subay, astsubay, uzman jandarma, uzman çavuş, sözleşmeli erbaş/er ile sivil memur haberleri...


  • 18 Haziran 2017, Pazar 21:52
Dede Ersel AKSU

Dede Ersel AKSU

TAZMİNATLARDA SON DURUM VE RESMİ AÇIKLAMA

Kıymetli Meslektaşlarım;

 

Tazminatlar konusunda oldukça bilgi kirliliği yaşandı. Değişik isimler altında tazminat çıkacağı,  öne sürüldü. Kiminde 1/4 derecede, 24 yıl bilfiil hizmet şartı, 2. Kad. Kd. Bçvş.luk şartı, kimisin de ise assubay çavuşluktan,  kd. başçavuşluğa kadar  alınan sicillerin ortalaması 90 olması gerektiği söylendi.

 

Bir yandan Başarılı Astsubay Tazminatı (BAT), diğer yandan başka isimlerle tazminatlar gündeme geldi.

 

Gündeme gelen taslaklar, sert tepki ile karşılaşınca, yoğun tepkiler olunca değiştirildi. Özellikle www.emekliasssubaylar.org sitesince düzenlenen ve Başbakanlık ile Genelkurmay Başkanlığına gönderilen yaklaşık, 20.000 e-postanın, bunda çok büyük bir payı oldu.  Bir nevi, yeniden organize olarak gücümüzü göstermiş olduk.

 


 


TEKARAR BAŞA DÖNDÜK

 

25 Ocak 2016 Pazartesi günü,  TEMAD'ın resmi internet sayfasında, yukarıdaki belge yayımlandı. Belgeyi inceledim ve araştırdım. Öncelikle belgenin analizini yapacağım;

 

1.  Bu belgede bahsi geçen konu;  Haziran 2012 ve Mart 2014  yılında gündeme gelen konu. Yani tazminatlar konusunda, 2012 / 2014  yılına geri döndük.

 

2.  Diğer bir önemli husus;  birinci dereceye düşen ve 3600 ek göstergeye hak kazanmış,  her assubay ve emeklisi tazminat alabilecek,  bu anlamda rütbe şartının kalkmış olduğunu görüyoruz,

 

3. Ancak buradaki gizli ayrıntı ise şu; birinci dereceye düşen, 3600 ek göstergeye hak kazanmış binbaşılar dahil, diğer tüm ast rütbedeki subaylar ve emeklileri de tazminattan faydalanabilecek.

 

4. Madem  ki rütbe şartı yok, 3600 ek gösterge ve 1. derece şartı var, bu durumda, ek gösterge şartı yeniden düzenlenerek, uzman jandarmalar ile uzman erbaşların da tazminat almasının önü açılabilir. Zaten uzman jandarmaların sayısı,  assubay sayısına oranla oldukça düşük.  Bu hususun değerlendirilmesi gerektiği kanaatindeyim.

 

5. İntibak yasasında, assubaylıktan subaylığa geçenler için düzenleme yapılmış olmasına rağmen, uzman jandarmalıktan assubaylığa geçenler konusunda, düzenleme yapılmaması nedeni ile bir çok uzman jandarma kaynaklı assubayımız mağdur oldu.  

 

6. Örneğin 6 yıllık rütbe bekleme süresine tabi, uzman jandarmalıktaki hizmet süresi,  assubaylık rütbe bekleme sürelerinden sayılmayan bir meslektaşımız için,  Kd. bçvş.'luk,   1. derece ve 3600 ek göstergeye ulaşmak  sadece hayaldir.  Sayıları binleri bulan bu durumdaki arkadaşlarımız için, mutlaka bir düzenleme yapılmalı. Bu konuda şahsıma bilgi veren, şikayet eden çok arkadaşımız var.  Bir kesimi mutlu ederken,  diğer kesimde mağdur kitleler yaratmamamak gerekir. 

 

7. Yukarıdaki belgede, herhangi bir rakam veya tazminatın nasıl hesaplanacağı açıklanmamış. Yani hesaplama yöntemi çok önemli.  Sabit bir rakam olursa yıllar içinde eriyip gider. 2012 yılında tazminat rakamı, 385 TL. olarak kamuoyuna yansımıştı.

 

BU BELGE GERÇEK Mİ?

 

O kadar bilgi kirliliğinden sonra,  böyle bir belgenin gerçek olup olmadığını araştırdım. Yetkililerden, kurumlardan bilgi istedim. Evet,  bu belge gerçek.

 

Haziran  2012  ve Mart 2014 yılında başbakanlığa gönderilen teklifin,  bir sonraki aşaması. Yani 4 yıl boyunca katedilen mesafenin bizlere yansıması.

 

 Belirli şartları taşıyan albaylara,  çok kısa sürede ek emekli ikramiye verilmesi,  "tavşan hızı" ile yasallaşırken, binbaşı ve  assubaylara verilecek tazminatın,  yasallaşma süreci "kaplumbağa hızı" bile değil!

 

TAZMİNMATLAR NE ZAMAN ÇIKACAK?

 

Bu soruyu yetkililere sorduk. Aldığımız cevap; "Tazminatlar konusunun, Mart-Nisan 2016 aylarında gündeme getirilmesi  düşünülüyor." Yani önümüzde çok uzun sayılmayacak,  2-3 aylık bir süre var.  Yıllarca beklemeye alışmış olan bizler için, bu süre  çok uzun değil!

 

TAZMİNATLAR HANGİ AŞAMADA?

 

Yukarıdaki belgede görüldüğü üzere, tazminat konusu Genelkurmay Başkanlığından çıkarak, MSB ye ulaşmış ve oradan 19 Ocak 2016 tarihinde başbakanlığa gönderilmiş. Yani top siyasetçilerde.

 

Ancak Genelkurmay Başkanlığı da; "bak, ben bunu gönderdim, top benden çıktı. gidin siyasilerle çözün" dememelidir. Genelkurmay Başkanlığı, bu husus yasalaşıncaya kadar takip etmelidir. Çünkü askeri personelin haklarını isteyecek, takip edecek,  yasallaştıracak başka resmi bir kurumu yoktur. 

 

Ayrıca;  "Yıllardık Genelkurmay gönderilmedi, Genelkurmay Çalışmayı gönderse, hükümet bunu hemen kabul edecek, her şey hazır" deniyordu. Hatta en son görüştüğüm bir AKP Milletvekili adayı, hükümet kanadında her şeyin hazır olduğunu ancak, Genelkurmayın çalışmayı göndermesinin beklendiğini bizzat söyledi. 

 

 

Anlaşılıyor ki; Genelkurmay söz konusu tazminatları 3 kez göndermiş. İlk Haziran 2012, ardından  Mart 2014  ve nihayetinde Ocak 2016 da tekrar göndermiş. Artık hükümet beklentilere karşılık vermeli ve bu mevzuyu kapatmalıdır. Zaten bakınız,yukarıda izlediğiniz videonun 5'inci maddesinde,  Başbakan Sn.  Ahmet Davutoğlu,  KONYA mitinginde yapmış olduğu konuşmasında; "assubay emeklilerinin MAKAM, GÖREV TAZMİNATLARINI  yapıyoruz" diyerek bizzat söz verdi. 

 

Genelkurmay çalışmayı "göndermiş", hükümet 3 ay önceden zaten "yapıyoruz" diye söz vermiş. Yani tüm şartlar hazır.  Assubayların tazminat konusuna son noktayı koymanın zamanı gelmiştir. 

 

Öğrendiğimiz kadarı ile Genelkurmay Başkanı,  Sn. Hulusi AKAR Paşanın konu ile  bizzat ilgilendiği yönünde bilgiler geliyor.

 Öbür türlü olsaydı, diğerleri gibi düşünseydi, "TAZMİNATLAR UFUKTA BİLE GÖRÜNMEYECEKTİ!

 

TAZMİNATLARIN İÇERİĞİ DEĞİŞEBİLİR Mİ?

 

Bu konuyu özellikler sordum, "evet tazminatların içeriği değişebilir." Yani köprünün altından çok sular akacak. İşte bu aşamada,  örgütlü temsilciler, siyasilerle görüşerek, imkansız gibi olsa da,  içerik konusuna müdahil olamaya çalışmalıdır. Kendilerinden mucize beklemiyoruz ancak, ellerinden geleni yapmaları gerekir. Zira, böyle fırsatlar 40-50 yoıl daha önümüze gelmez. 

 

DOĞUDA KAN GÖVDEYİ GÖTÜRÜKEN,  TAZMİNAT KONUSU NE KADAR ETİK?

 

Evet, doğuda askerimiz, polisimiz canhıraş bir şekilde, canının dişine takara mücadele ediyor. Her gün şehitler geliyor, acı haberler ocaklara peş peşe düşüyor. Ocaklar sönüyor, anaların yürekleri kavruluyor.  Böyle bir ortamda para hesabı yapmak, askeri ve siyasi otoriteyi meşgul etmek, ilk bakışta etik değil gibi görünse de, kazın ayağı öyle değil.
 

 Neden mi?

 

Birincisi; o bölgede,  bir çok subay, assubay, uzm. jandarma, uzm. erbaş şu anda çalışıyor. Belki de, TSK mevcudunun büyük bir bölümü bölgede. Batıda olması gereken bir çok birlik, geçici görevle bölgeye taşınmış durumda. Ne zaman döneceği belli değil. Personel ailesinden çocuklarından ayrı durumda. Daha geçen gün,  bir assubayımız sırf bu yüzden intihar etmedi mi?

 

İşte böyle bir ortamda olan askeri personelin,  en azından maddi açıdan onure edilerek motive edilmesi gerekir.

 

İkincisi, Koskoca Türkiye Cumhuriyetinin,  bölgede görev yapan askerine verecek 3 kuruş tazminat bütçesi yok mu?Veya var da, TSK'yı yıpratmak için özellikle bilinçli olarak, birileri tarafından engelleniyor mu?

Üçüncüsü ise, ülke böyle bir durumdayken, emekliliği dolmuş albaylara, sırf erken emekli olsunlar diye,  ekstra 60.000 TL. veriliyorsa, assubayların, astların özlük haklarını konuşulması, gündeme gelmesi  asla yadırganmamalıdır.  

 

Dördüncüsü ve bence en önemli nedenlerden biri de,  yandaki resim de gizli. 26 Mayıs 1970 yılında asssubayların  haklı talepleri, yine Milliyet gazetesinin köşesinde.  Yani 46 yıldır gerçekleşmeyen talepler var.

 

Ülkenin içinde bulunduğu durum hep aynı değil mi? Yıllardır ne değilti? 2000-2001 krizinde ülke bastma nokasındayken tazminatlar yarbay ve üst rütbeli subaylara verilmedi mi?  Uzun yıllar ihmal edilmiş bir sınıfız. Artık iş tıkanma noktasına geldi.

 

İşte bu maddelerden sonra, ya herkese aynı şekilde yaklaşacaksınız, yada hiç kimseye yaklaşmayacaksınız.  Unutmayın, biri yer, biri bakar, kıyamet ondan kopar!

 

TSK BİZİM KURUMUMUZ VE YUVAMIZDIR

 

Türkiye gibi duygusal insanların yaşadığı toplumlarda, askerlik önemli bir evredir. Öyle ki; 12 -15 - 18 ay gibi belirli sürelerle  askerlik yapan insanlarımız, bunun bir ömür boyu unutmamakta ve her daim askerlik anılarını anlatmaktadır.  Yani askerliği üzerinden atamamaktadır. Mesela bizim gibi emekli askerlerden biri ile sohbet ortamı oluşunca,  başlarlar uzun uzadıya askerlik anılarını anlatmaya.

 

Demek istediğim; Hayatının çok kısa bir döneminde, askerlik yapan insanlarımız için böylesine etkisi olan mesleğimizin, bizim gibi, ömrü askerlikte geçenlerin benliğinden silinmesi mümkün değildir. Bunu istesek de üzerimizden atamayız. Bu yüzden TSK'ya her zaman gönül bağı ile bakıyoruz.  TSK bizim kurumumuz ve yuvamızıdır. Asla yıpratılmasını istemiyoruz.  Dünyanın hiç bir ordusunda bu durum yoktur.  TSK'yı dıştan yıkamayan güçler, bu tür konuları istismar ederek, içten zayıflatmaya çalışmaktadır.

 

Sosyal medya üzerinden,  çok çabuk organize olarak tepki veren assubayları,  kimse TSK'nın yumuşak karnı olarak görmemelidir.  Zaten intibaklar kör topal geçti. Geriye 9/2 ve tazminat konusu kaldı. Bu hususları  mevcut komuta kademesinin çözeceğine  inanıyorum. Evet arada taş koyanlar olacak ama ben şahsen çözüleceğine inanıyorum.  Bu hususlar da çözülürse, aidiyet duygusu tamamen pekiştirilecek,  TSK düşmanlarının istismar edebileceği hiç bir husus kalmayacaktır.  

 

Saygılarımla

Dede Ersel AKSU

 

YAZARIMIZI TAKİP ETMEK İÇİN ;

FACEBOOK :https://www.facebook.com/dedeersel.aksu.1

TWITTER: https://twitter.com/DedeErselAksu

 


MAKALEYE YORUM YAZIN

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.


ANKET

Yeni İnternet Sitemizi Beğendiniz mi?

  • S.Lig
  • 1.Lig
  • 2.Lig Kırmızı
  • 2.Lig Beyaz
    Takımlar O G B M Av P
1 Galatasaray 30 20 3 7 36 63
2 İstanbul Başakşehir 30 19 5 6 22 62
3 Beşiktaş 29 17 8 4 32 59
4 Fenerbahçe 29 16 9 4 27 57
5 Trabzonspor 30 12 10 8 9 46
6 Demir Grup Sivasspor 30 13 5 12 -5 44
7 Kayserispor 30 12 8 10 -6 44
8 Göztepe 29 12 7 10 -5 43
9 Kasımpaşa 29 11 7 11 0 40
10 Yeni Malatyaspor 29 10 8 11 -4 38
11 Bursaspor 30 10 6 14 -2 36
12 Antalyaspor 29 9 8 12 -13 35
13 Akhisarspor 29 9 7 13 -10 34
14 Aytemiz Alanyaspor 30 9 5 16 -6 32
15 Osmanlıspor FK 30 8 8 14 -6 32
16 Gençlerbirliği 30 7 9 14 -14 30
17 Atiker Konyaspor 29 7 8 14 -5 29
18 Karabükspor 30 3 3 24 -50 12
Şampiyonlar Ligi
UEFA
Alt Lig
    Takımlar O G B M Av P
1 Çaykur Rizespor 32 18 9 5 27 63
2 MKE Ankaragücü 32 17 8 7 18 59
3 Ümraniyespor 32 17 7 8 15 58
4 Boluspor 32 17 5 10 22 56
5 Gazisehir Gaziantep FK 32 15 8 9 22 53
6 Altınordu 32 15 7 10 11 52
7 Erzurum BB 32 13 10 9 9 49
8 Vartaş Elazığspor 32 13 8 11 12 47
9 İstanbulspor 32 13 7 12 2 46
10 Balıkesirspor 32 14 7 11 6 46
11 Adanaspor 32 12 7 13 -8 43
12 Giresunspor 32 11 8 13 4 41
13 Adana Demirspor 32 10 7 15 -4 37
14 Eskişehirspor 32 11 7 14 4 37
15 Denizlispor 32 9 8 15 -8 35
16 Samsunspor 32 7 14 11 -13 35
17 Manisaspor 32 7 3 22 -43 15
18 Gaziantepspor 32 2 4 26 -76 1
    Takımlar O G B M Av P
1 Hatayspor 31 22 5 4 46 71
2 Menemen Belediyespor 31 21 6 4 40 69
3 Afjet Afyonspor 31 19 7 5 27 64
4 Keçiörengücü 31 18 6 7 37 60
5 Sivas Belediyespor 31 17 9 5 25 60
6 Sancaktepe Belediyespor 31 15 10 6 21 55
7 İnegölspor 31 15 7 9 6 52
8 Sarıyer 31 12 5 14 0 41
9 Etimesgut Belediyespor 31 11 8 12 0 41
10 Kastamonuspor 31 12 3 16 2 39
11 Tokatspor 31 10 9 12 -9 39
12 Eyüpspor 31 11 4 16 -8 37
13 Amed Sportif 31 10 7 14 -4 34
14 Bucaspor 31 9 7 15 -11 31
15 Tuzlaspor 31 8 7 16 -12 31
16 Bodrumspor 31 8 7 16 -16 31
17 Kocaeli Birlik Spor 31 4 4 23 -43 13
18 Mersin İdmanyurdu 31 1 1 29 -101 -17
    Takımlar O G B M Av P
1 Gümüşhanespor 31 18 6 7 26 60
2 Sanliurfaspor 31 18 4 9 19 58
3 Altay 31 16 9 6 23 57
4 Sakaryaspor 31 16 9 6 17 57
5 Bandırmaspor 31 16 7 8 16 55
6 Bugsaşspor 31 15 8 8 20 53
7 Hacettepe Spor 31 14 11 6 18 53
8 Konya Anadolu Selçukspor 31 13 9 9 2 48
9 Niğde Belediyespor 31 13 6 12 0 45
10 Kırklarelispor 31 10 8 13 -9 38
11 Pendikspor 31 9 9 13 -10 36
12 Zonguldak Kömürspor 31 9 9 13 -11 36
13 Kahramanmaraşspor 31 8 11 12 -14 35
14 Fatih Karagümrük 31 10 4 17 -14 34
15 Fethiyespor 31 7 11 13 -12 32
16 Nazilli Belediyespor 31 5 8 18 -26 23
17 Karşıyaka 31 6 9 16 -14 21
18 Silivrispor 31 2 10 19 -31 16
NAMAZ VAKİTLERİ
yukarı çık