Türkiye'nin askeri konulardaki tek haber sitesi... Tüm, subay, astsubay, uzman jandarma, uzman çavuş, sözleşmeli erbaş / er ile sivil memur haberleri...


  • 18 Haziran 2017, Pazar 21:52
Dede Ersel AKSU

Dede Ersel AKSU

TAZMİNATLARDA SON DURUM VE RESMİ AÇIKLAMA

Kıymetli Meslektaşlarım;

 

Tazminatlar konusunda oldukça bilgi kirliliği yaşandı. Değişik isimler altında tazminat çıkacağı,  öne sürüldü. Kiminde 1/4 derecede, 24 yıl bilfiil hizmet şartı, 2. Kad. Kd. Bçvş.luk şartı, kimisin de ise assubay çavuşluktan,  kd. başçavuşluğa kadar  alınan sicillerin ortalaması 90 olması gerektiği söylendi.

 

Bir yandan Başarılı Astsubay Tazminatı (BAT), diğer yandan başka isimlerle tazminatlar gündeme geldi.

 

Gündeme gelen taslaklar, sert tepki ile karşılaşınca, yoğun tepkiler olunca değiştirildi. Özellikle www.emekliasssubaylar.org sitesince düzenlenen ve Başbakanlık ile Genelkurmay Başkanlığına gönderilen yaklaşık, 20.000 e-postanın, bunda çok büyük bir payı oldu.  Bir nevi, yeniden organize olarak gücümüzü göstermiş olduk.

 


 


TEKARAR BAŞA DÖNDÜK

 

25 Ocak 2016 Pazartesi günü,  TEMAD'ın resmi internet sayfasında, yukarıdaki belge yayımlandı. Belgeyi inceledim ve araştırdım. Öncelikle belgenin analizini yapacağım;

 

1.  Bu belgede bahsi geçen konu;  Haziran 2012 ve Mart 2014  yılında gündeme gelen konu. Yani tazminatlar konusunda, 2012 / 2014  yılına geri döndük.

 

2.  Diğer bir önemli husus;  birinci dereceye düşen ve 3600 ek göstergeye hak kazanmış,  her assubay ve emeklisi tazminat alabilecek,  bu anlamda rütbe şartının kalkmış olduğunu görüyoruz,

 

3. Ancak buradaki gizli ayrıntı ise şu; birinci dereceye düşen, 3600 ek göstergeye hak kazanmış binbaşılar dahil, diğer tüm ast rütbedeki subaylar ve emeklileri de tazminattan faydalanabilecek.

 

4. Madem  ki rütbe şartı yok, 3600 ek gösterge ve 1. derece şartı var, bu durumda, ek gösterge şartı yeniden düzenlenerek, uzman jandarmalar ile uzman erbaşların da tazminat almasının önü açılabilir. Zaten uzman jandarmaların sayısı,  assubay sayısına oranla oldukça düşük.  Bu hususun değerlendirilmesi gerektiği kanaatindeyim.

 

5. İntibak yasasında, assubaylıktan subaylığa geçenler için düzenleme yapılmış olmasına rağmen, uzman jandarmalıktan assubaylığa geçenler konusunda, düzenleme yapılmaması nedeni ile bir çok uzman jandarma kaynaklı assubayımız mağdur oldu.  

 

6. Örneğin 6 yıllık rütbe bekleme süresine tabi, uzman jandarmalıktaki hizmet süresi,  assubaylık rütbe bekleme sürelerinden sayılmayan bir meslektaşımız için,  Kd. bçvş.'luk,   1. derece ve 3600 ek göstergeye ulaşmak  sadece hayaldir.  Sayıları binleri bulan bu durumdaki arkadaşlarımız için, mutlaka bir düzenleme yapılmalı. Bu konuda şahsıma bilgi veren, şikayet eden çok arkadaşımız var.  Bir kesimi mutlu ederken,  diğer kesimde mağdur kitleler yaratmamamak gerekir. 

 

7. Yukarıdaki belgede, herhangi bir rakam veya tazminatın nasıl hesaplanacağı açıklanmamış. Yani hesaplama yöntemi çok önemli.  Sabit bir rakam olursa yıllar içinde eriyip gider. 2012 yılında tazminat rakamı, 385 TL. olarak kamuoyuna yansımıştı.

 

BU BELGE GERÇEK Mİ?

 

O kadar bilgi kirliliğinden sonra,  böyle bir belgenin gerçek olup olmadığını araştırdım. Yetkililerden, kurumlardan bilgi istedim. Evet,  bu belge gerçek.

 

Haziran  2012  ve Mart 2014 yılında başbakanlığa gönderilen teklifin,  bir sonraki aşaması. Yani 4 yıl boyunca katedilen mesafenin bizlere yansıması.

 

 Belirli şartları taşıyan albaylara,  çok kısa sürede ek emekli ikramiye verilmesi,  "tavşan hızı" ile yasallaşırken, binbaşı ve  assubaylara verilecek tazminatın,  yasallaşma süreci "kaplumbağa hızı" bile değil!

 

TAZMİNMATLAR NE ZAMAN ÇIKACAK?

 

Bu soruyu yetkililere sorduk. Aldığımız cevap; "Tazminatlar konusunun, Mart-Nisan 2016 aylarında gündeme getirilmesi  düşünülüyor." Yani önümüzde çok uzun sayılmayacak,  2-3 aylık bir süre var.  Yıllarca beklemeye alışmış olan bizler için, bu süre  çok uzun değil!

 

TAZMİNATLAR HANGİ AŞAMADA?

 

Yukarıdaki belgede görüldüğü üzere, tazminat konusu Genelkurmay Başkanlığından çıkarak, MSB ye ulaşmış ve oradan 19 Ocak 2016 tarihinde başbakanlığa gönderilmiş. Yani top siyasetçilerde.

 

Ancak Genelkurmay Başkanlığı da; "bak, ben bunu gönderdim, top benden çıktı. gidin siyasilerle çözün" dememelidir. Genelkurmay Başkanlığı, bu husus yasalaşıncaya kadar takip etmelidir. Çünkü askeri personelin haklarını isteyecek, takip edecek,  yasallaştıracak başka resmi bir kurumu yoktur. 

 

Ayrıca;  "Yıllardık Genelkurmay gönderilmedi, Genelkurmay Çalışmayı gönderse, hükümet bunu hemen kabul edecek, her şey hazır" deniyordu. Hatta en son görüştüğüm bir AKP Milletvekili adayı, hükümet kanadında her şeyin hazır olduğunu ancak, Genelkurmayın çalışmayı göndermesinin beklendiğini bizzat söyledi. 

 

 

Anlaşılıyor ki; Genelkurmay söz konusu tazminatları 3 kez göndermiş. İlk Haziran 2012, ardından  Mart 2014  ve nihayetinde Ocak 2016 da tekrar göndermiş. Artık hükümet beklentilere karşılık vermeli ve bu mevzuyu kapatmalıdır. Zaten bakınız,yukarıda izlediğiniz videonun 5'inci maddesinde,  Başbakan Sn.  Ahmet Davutoğlu,  KONYA mitinginde yapmış olduğu konuşmasında; "assubay emeklilerinin MAKAM, GÖREV TAZMİNATLARINI  yapıyoruz" diyerek bizzat söz verdi. 

 

Genelkurmay çalışmayı "göndermiş", hükümet 3 ay önceden zaten "yapıyoruz" diye söz vermiş. Yani tüm şartlar hazır.  Assubayların tazminat konusuna son noktayı koymanın zamanı gelmiştir. 

 

Öğrendiğimiz kadarı ile Genelkurmay Başkanı,  Sn. Hulusi AKAR Paşanın konu ile  bizzat ilgilendiği yönünde bilgiler geliyor.

 Öbür türlü olsaydı, diğerleri gibi düşünseydi, "TAZMİNATLAR UFUKTA BİLE GÖRÜNMEYECEKTİ!

 

TAZMİNATLARIN İÇERİĞİ DEĞİŞEBİLİR Mİ?

 

Bu konuyu özellikler sordum, "evet tazminatların içeriği değişebilir." Yani köprünün altından çok sular akacak. İşte bu aşamada,  örgütlü temsilciler, siyasilerle görüşerek, imkansız gibi olsa da,  içerik konusuna müdahil olamaya çalışmalıdır. Kendilerinden mucize beklemiyoruz ancak, ellerinden geleni yapmaları gerekir. Zira, böyle fırsatlar 40-50 yoıl daha önümüze gelmez. 

 

DOĞUDA KAN GÖVDEYİ GÖTÜRÜKEN,  TAZMİNAT KONUSU NE KADAR ETİK?

 

Evet, doğuda askerimiz, polisimiz canhıraş bir şekilde, canının dişine takara mücadele ediyor. Her gün şehitler geliyor, acı haberler ocaklara peş peşe düşüyor. Ocaklar sönüyor, anaların yürekleri kavruluyor.  Böyle bir ortamda para hesabı yapmak, askeri ve siyasi otoriteyi meşgul etmek, ilk bakışta etik değil gibi görünse de, kazın ayağı öyle değil.
 

 Neden mi?

 

Birincisi; o bölgede,  bir çok subay, assubay, uzm. jandarma, uzm. erbaş şu anda çalışıyor. Belki de, TSK mevcudunun büyük bir bölümü bölgede. Batıda olması gereken bir çok birlik, geçici görevle bölgeye taşınmış durumda. Ne zaman döneceği belli değil. Personel ailesinden çocuklarından ayrı durumda. Daha geçen gün,  bir assubayımız sırf bu yüzden intihar etmedi mi?

 

İşte böyle bir ortamda olan askeri personelin,  en azından maddi açıdan onure edilerek motive edilmesi gerekir.

 

İkincisi, Koskoca Türkiye Cumhuriyetinin,  bölgede görev yapan askerine verecek 3 kuruş tazminat bütçesi yok mu?Veya var da, TSK'yı yıpratmak için özellikle bilinçli olarak, birileri tarafından engelleniyor mu?

Üçüncüsü ise, ülke böyle bir durumdayken, emekliliği dolmuş albaylara, sırf erken emekli olsunlar diye,  ekstra 60.000 TL. veriliyorsa, assubayların, astların özlük haklarını konuşulması, gündeme gelmesi  asla yadırganmamalıdır.  

 

Dördüncüsü ve bence en önemli nedenlerden biri de,  yandaki resim de gizli. 26 Mayıs 1970 yılında asssubayların  haklı talepleri, yine Milliyet gazetesinin köşesinde.  Yani 46 yıldır gerçekleşmeyen talepler var.

 

Ülkenin içinde bulunduğu durum hep aynı değil mi? Yıllardır ne değilti? 2000-2001 krizinde ülke bastma nokasındayken tazminatlar yarbay ve üst rütbeli subaylara verilmedi mi?  Uzun yıllar ihmal edilmiş bir sınıfız. Artık iş tıkanma noktasına geldi.

 

İşte bu maddelerden sonra, ya herkese aynı şekilde yaklaşacaksınız, yada hiç kimseye yaklaşmayacaksınız.  Unutmayın, biri yer, biri bakar, kıyamet ondan kopar!

 

TSK BİZİM KURUMUMUZ VE YUVAMIZDIR

 

Türkiye gibi duygusal insanların yaşadığı toplumlarda, askerlik önemli bir evredir. Öyle ki; 12 -15 - 18 ay gibi belirli sürelerle  askerlik yapan insanlarımız, bunun bir ömür boyu unutmamakta ve her daim askerlik anılarını anlatmaktadır.  Yani askerliği üzerinden atamamaktadır. Mesela bizim gibi emekli askerlerden biri ile sohbet ortamı oluşunca,  başlarlar uzun uzadıya askerlik anılarını anlatmaya.

 

Demek istediğim; Hayatının çok kısa bir döneminde, askerlik yapan insanlarımız için böylesine etkisi olan mesleğimizin, bizim gibi, ömrü askerlikte geçenlerin benliğinden silinmesi mümkün değildir. Bunu istesek de üzerimizden atamayız. Bu yüzden TSK'ya her zaman gönül bağı ile bakıyoruz.  TSK bizim kurumumuz ve yuvamızıdır. Asla yıpratılmasını istemiyoruz.  Dünyanın hiç bir ordusunda bu durum yoktur.  TSK'yı dıştan yıkamayan güçler, bu tür konuları istismar ederek, içten zayıflatmaya çalışmaktadır.

 

Sosyal medya üzerinden,  çok çabuk organize olarak tepki veren assubayları,  kimse TSK'nın yumuşak karnı olarak görmemelidir.  Zaten intibaklar kör topal geçti. Geriye 9/2 ve tazminat konusu kaldı. Bu hususları  mevcut komuta kademesinin çözeceğine  inanıyorum. Evet arada taş koyanlar olacak ama ben şahsen çözüleceğine inanıyorum.  Bu hususlar da çözülürse, aidiyet duygusu tamamen pekiştirilecek,  TSK düşmanlarının istismar edebileceği hiç bir husus kalmayacaktır.  

 

Saygılarımla

Dede Ersel AKSU

 

YAZARIMIZI TAKİP ETMEK İÇİN ;

FACEBOOK :https://www.facebook.com/dedeersel.aksu.1

TWITTER: https://twitter.com/DedeErselAksu

 


MAKALEYE YORUM YAZIN

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.


ANKET

Yeni İnternet Sitemizi Beğendiniz mi?

  • S.Lig
  • 1.Lig
  • 2.Lig Kırmızı
  • 2.Lig Beyaz
    Takımlar O G B M Av P
1 İstanbul Başakşehir 17 11 3 3 13 36
2 Galatasaray 17 11 2 4 15 35
3 Fenerbahçe 17 9 6 2 14 33
4 Beşiktaş 17 8 6 3 13 30
5 Kayserispor 17 8 6 3 7 30
6 Göztepe 17 9 3 5 4 30
7 Trabzonspor 17 8 5 4 5 29
8 Demir Grup Sivasspor 17 8 2 7 -4 26
9 Bursaspor 17 7 4 6 9 25
10 Yeni Malatyaspor 17 6 4 7 -3 22
11 Kasımpaşa 18 6 4 8 -5 22
12 Akhisar Bld. Genç. 17 5 4 8 -8 19
13 Aytemiz Alanyaspor 18 5 3 10 -6 18
14 Osmanlıspor FK 17 5 2 10 -8 17
15 Antalyaspor 17 4 5 8 -12 17
16 Atiker Konyaspor 17 4 3 10 -7 15
17 Gençlerbirliği 17 3 5 9 -12 14
18 Karabükspor 17 2 3 12 -15 9
Şampiyonlar Ligi
UEFA
Alt Lig
    Takımlar O G B M Av P
1 MKE Ankaragücü 17 10 4 3 12 34
2 Ümraniyespor 17 9 5 3 9 32
3 Çaykur Rizespor 17 9 4 4 11 31
4 Giresunspor 17 8 6 3 10 30
5 Adanaspor 17 7 5 5 -3 26
6 Boluspor 17 7 3 7 4 24
7 Erzurum BB 17 6 6 5 0 24
8 Balıkesirspor 17 7 5 5 4 23
9 Vartaş Elazığspor 17 6 5 6 2 23
10 İstanbulspor 17 6 5 6 1 23
11 Gazisehir Gaziantep FK 17 4 8 5 4 20
12 Altınordu 17 5 5 7 -1 20
13 Adana Demirspor 17 5 5 7 -3 20
14 Samsunspor 17 4 7 6 -6 19
15 Eskişehirspor 17 5 6 6 4 18
16 Denizlispor 17 3 5 9 -11 14
17 Manisaspor 17 6 2 9 -6 11
18 Gaziantepspor 17 1 4 12 -31 4
    Takımlar O G B M Av P
1 Menemen Belediyespor 17 12 2 3 27 38
2 Sivas Belediyespor 17 11 5 1 20 38
3 Hatayspor 17 12 2 3 18 38
4 Afjet Afyonspor 17 11 5 1 15 38
5 Keçiörengücü 17 10 2 5 24 32
6 Sancaktepe Belediyespor 17 9 5 3 12 32
7 İnegölspor 17 8 5 4 1 29
8 Sarıyer 17 7 3 7 3 24
9 Tokatspor 17 6 6 5 -3 24
10 Kastamonuspor 17 7 2 8 5 23
11 Amed Sportif 17 5 5 7 -1 20
12 Etimesgut Belediyespor 17 5 4 8 -4 19
13 Eyüpspor 17 5 3 9 -10 18
14 Bodrumspor 17 4 4 9 -10 16
15 Bucaspor 17 4 4 9 -7 13
16 Tuzlaspor 17 4 1 12 -15 13
17 Kocaeli Birlik Spor 17 2 2 13 -23 5
18 Mersin İdmanyurdu 17 1 0 16 -52 -9
    Takımlar O G B M Av P
1 Gümüşhanespor 17 11 3 3 18 36
2 Altay 17 9 5 3 12 32
3 Bandırmaspor 17 10 2 5 9 32
4 Bugsaşspor 17 9 4 4 13 31
5 Sakaryaspor 17 8 6 3 10 30
6 Sanliurfaspor 17 9 3 5 9 30
7 Hacettepe Spor 17 7 7 3 13 28
8 Kırklarelispor 17 7 5 5 3 26
9 Niğde Belediyespor 17 7 5 5 0 26
10 Zonguldak Kömürspor 17 6 5 6 -4 23
11 Konya Anadolu Selçukspor 17 5 6 6 -5 21
12 Pendikspor 17 5 5 7 -2 20
13 Fatih Karagümrük 17 5 2 10 -7 17
14 Fethiyespor 17 3 6 8 -10 15
15 Kahramanmaraşspor 17 3 5 9 -13 14
16 Karşıyaka 17 3 8 6 -6 11
17 Nazilli Belediyespor 17 2 4 11 -22 10
18 Silivrispor 17 1 5 11 -18 8
NAMAZ VAKİTLERİ
yukarı çık